Міжнародна науково-практична конференція «Роль меліорації та водного господарства у забезпеченні сталого розвитку землеробства»

 5 грудня  в Інституті водних проблем і меліорації НААН за адресою: м. Київ, вул. Васильківська 37  пройшла міжнародна науково-практична конференція «Роль меліорації та водного господарства у забезпеченні сталого розвитку землеробства».

Мета конференції – ознайомлення із основними досягненнями науки і виробництва у сфері меліорації та водного господарства, обмін думками щодо сталого розвитку землеробства та можливостей впровадження розробок молодих учених у сучасних умовах сільськогосподарського виробництва.

Робоча мова конференції – українська, російська, англійська.

 

 

 

 

 

НАУКОВИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ
Ромащенко М.І., голова комітету, д.т.н., професор, академік НААН, директор інституту;
Шатковський А.П., заст. голови комітету, к.с.-г.н., с.н.с.
Коваленко П.І., радник дирекції Інституту, д.т.н., академік НААН
Загайчук А.С. – секретар комітету, к.т.н.
Попов В.М., д.т.н., зав. відділу Використання вод
Гринь Ю.І., д.т.н., гол. наук. співробітник..
Ковальчук П.І., д.т.н., гол. наук. співробітник.
Михайлов Ю.О., д.т.н., гол. наук. співробітник.
Скрипник О.В., д.т.н., гол. наук. співробітник.
Тараріко Ю.О., д.с.-г.н., зав. відділу Агроресурси
Хоружий П.Д., д.т.н., гол. наук. співробітник.

 

 

 

 

В.М. Гнатюка за доповідь “Регулювання водного режиму ґрунту краплинним зрошенням при використанні систем поверхневого обігріву оболонками-рукавами” (Національний університет водного господарства та природокористування м. Рівне) нагороджено дипломом за III місце.

Є.А.Дунаєву за доповідь “Оцінка стану водних ресурсів на водозборах водосховищ” (Інститут сільського господарства Криму НААНУ) нагороджено дипломом за II місце.

М.Д. Зосимчука за доповідь “Продуктивність багаторічних трав залежно від режимів удобрення та скошування на осушуваних торфових ґрунтах західного Полісся” (Сарненська дослідна станція, заступник директора з наукової роботи) нагороджено дипломом за I місце.

 

КонференціїPermalink

Comments are closed.