Навчальний семінар «Застосування національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі»

4 грудня ННЦ «Інститут аграрної економіки» спільно із Інститутом обліку і фінансів, в рамках реалізації завдань концепції реформування аграрної освіти і науки, постанови президії НААН (протокол №5 від 26.04.12р.) провели навчальний семінар «Застосування національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі» за програмою «Сертифікований професійний бухгалтер АПВ» для бухгалтерів підприємств системи НААН.

Від Інститут водних проблем і меліорації НААН участь у вищезазначеному заході взяли головний бухгалтер Присяжнюк Л.А. та завідувач лабораторією економіки та планування науково-дослідних робіт Куприянюк Т.Б.

Під час семінару було розглянуто питання:

– Засади міжнародної стандартизації бухгалтерського обліку в державному секторі. Стратегія модернізації системи бухгалтерського обліку в Україні та проміжні підсумки її реалізації (у тому числі проект Єдиного плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі). Оновлені положення організації бухгалтерського обліку в бюджетних установах. Бухгалтерський облік основних засобів за НП(С)БОДС 121 (визначення, класифікація, оцінка, відображення на рахунках бухгалтерського обліку та у фінансовій звітності). Доповідач директор Інституту обліку ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. В.Гетьмана», академік Академії економічних наук України – С.В.Свірко.

– Бухгалтерський облік нематеріальних активів, запасів, доходів та витрат, виплат працівникам за НП(С)БОДС 122, 123, 124, 135, 132 (визначення, класифікація, оцінка, відображення на рахунках бухгалтерського обліку та у фінансовій звітності). Бухгалтерський облік інших об’єктів обліку за НП(С)БОДС 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 133, 134. Фінансова звітність за НП(С)БОДС 101, 102, 103, 105: основні підходи та відмінності від діючої практики.  Доповідач директор Інституту обліку ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. В.Гетьмана», академік Академії економічних наук України – С.В.Свірко.

– Організація автоматизованого бухгалтерського обліку бюджетних установ України сучасними засобами. «1С:Підприємство 8 для бюджетних установ України» – можливості, практика використання, розвиток прикладних рішень в умовах реформування бухгалтерських служб у державному секторі. Доповідач керівник напрямку Комплексна автоматизація бюджетного процесу ТОВ «1С-ТЕЛЛУР» – Н.А. Гуран.

Наради, семінариPermalink

Comments are closed.