Методика формування ціни на подачу води на зрошення, промислові та комунальні потреби

Методика підготовлена за результатами досліджень Інституту водних проблем і меліорації Національної академії аграрних наук України, узагальнення передового досвіду та методик-аналогів в інших галузях під науковим керівництвом д-ра техн. наук, академіка НААН М.І. Ромащенка. Методика призначена для встановлення механізму розрахунку вартості послуг обласними управліннями водних ресурсів, управліннями каналів та басейновими управліннями водних ресурсів, які надають платні послуги з транспортування та подачі води на полив зрошуваних або зволоження осушених земель, промислові та комунальні потреби, наповнення наливних водосховищ, полив городів, садів і богарних (немеліорованих) земель. У документі викладено основні етапи механізму формування вартості послуг, пов’язані з подачею води юридичним і фізичним особам з меліоративних систем і водних джерел. Методика впроваджена в системі Держводагентства України згідно наказу №233 від 29.11.06 р.

Ціни на подачу води для окремого водоспоживача можуть встановлюватись, як єдині для водогосподарського об’єкту в цілому, так і диференційовані, з урахуванням специфічних особливостей розташування його ланок (положення точки водовиділу, точки відбору води, технологічної ланки об’єкту транспортування тощо) та, в разі необхідності, можуть розраховуватися в середньому з урахуванням витрат на 1км магістрального каналу. На державних зрошувальних системах можуть встановлюватись єдині ціни на подачу 1м3 води в цілому по групі водовиділів, на окремих системах, в цілому по УВГ. Єдина ціна може бути розрахована для об’єктів транспортування води (каналів, системи трубопроводів тощо).

При встановленні єдиної ціни на подачу 1м3 води для окремого суб’єкта господарювання ціна може визначатись як середня вартість подачі 1м3 води на об’єкті транспортування води за постійними та специфічними розрахунково-нормативними витратами (з урахуванням сумарних витрат в різних технологічних ланках об’єкта).

При комплексному використанні водних ресурсів для окремого водоспоживача встановлюються ціни з урахуванням особливостей формування їх витрат. Сумарні витрати по об’єкту транспортування, а також витрати на перекачку води в маловодні регіони розподіляються між водоспоживачами (на зрошення, на комунальні потреби, на промислові потреби) пропорційно поданій воді. В методиці враховується механізм компенсації витрат в залежності від типу водоспоживачів.

При диференційованій ціні, що враховує специфічні особливості, для першого в технологічній ланці об’єкта, ціна встановлюється на основі вартості подачі 1 м3 води з урахуванням розрахунково-нормативних постійних і специфічних розрахунково-нормативних витрат з точки відбору води.

Для другого (і наступних) в технологічній ланці об’єктів ціна для окремого водоспоживача встановлюється з урахуванням постійних розрахунково-нормативних сумарних витрат на першому і наступних об’єктах та специфічних розрахунково-нормативних витрат з точки відбору води на даному об’єкті.

При використанні положень даної Методики для різних умов водопостачання передбачено застосування чинних нормативно-правових актів з цих питань і врахування специфічних особливостей формування вартості послуг з подачі води для конкретних об’єктів господарювання.

Видання, Події та новиниPermalink

Comments are closed.