Рішення РНБО щодо безпеки водних ресурсів держави та забезпечення населення якісною питною водою

Президент України Віктор Янукович своїм Указом ввів в дію рішення РНБО від 25 квітня 2013 року щодо забезпечення стану безпеки водних ресурсів держави та забезпечення населення якісною питною водою. У рішенні РНБО, зокрема, відмічено системний характер загроз виснаження і забруднення водних об'єктів, високий рівень водоємності виробничих процесів на підприємствах України, який перевищує відновлювальні спроможності водних екосистем в умовах прогнозованого обмеження обсягів придатних для споживання водних ресурсів у світі, незадовільний технічний стан, зношеність та недостатню розгалуженість систем централізованого водопостачання та водовідведення, застарілість технологій водопідготовки.

У зв’язку з цим, Кабінету Міністрів доручено ужити заходів з істотного поліпшення стану джерел питного водопостачання, систем централізованого та децентралізованого водопостачання і водовідведення, забезпечення населення якісною питною водою в необхідних обсягах, удосконалення нормативно-правової бази. Крім того, Уряд має забезпечити належне фінансування цих заходів, передбачивши відповідні видатки при розробці Державного бюджету на 2014 і наступні роки.

Серед заходів, що пропонуються РНБО – розроблення та забезпечення затвердження у тримісячний строк Водної стратегії України на період до 2025 року; розроблення та затвердження у шестимісячний строк національних стандартів на воду питну доочищену, бутильовану питну воду, фасовану питну воду, розлиту в тару споживача.

Також Уряду пропонується розробити та затвердити в шестимісячний строк план заходів щодо ощадливого використання водних ресурсів.

Крім того, Кабінету Міністрів України, Раді міністрів Автономної Республіки Крим доручено розробити та затвердити у двомісячний строк план заходів щодо зменшення рівня забруднення внутрішніх морських вод і територіального моря з метою запобігання зростанню антропогенного впливу на навколишнє природне середовище та відновлення екосистем Азовського і Чорного морів.

Згідно Указу, Міністерству екології та природних ресурсів України, Міністерству аграрної політики та продовольства України, Міністерству охорони здоров'я України необхідно забезпечити розроблення разом із Державним агентством водних ресурсів України і затвердити у шестимісячний строк методику розроблення проектів землеустрою з установлення меж прибережних захисних смуг водних об'єктів.

Міністерству екології та природних ресурсів України доручено розробити разом із Державною службою геології та надр України і затвердити правила охорони підземних вод.

Державному агентству водних ресурсів України доручено провести разом із Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями протягом 2013 року інвентаризацію захисних гідротехнічних споруд і подати пропозиції щодо першочергових заходів із забезпечення їх належного стану з метою запобігання виникненню надзвичайних ситуацій.

Події та новиниPermalink

Comments are closed.