Cучасні напрями селекції овоче-баштанних культур та технологій їх вирощування в умовах глобальних змін клімату

13 вересня 2013 р. на Південній державній сільськогосподарській дослідній станції ІВПіМ НААН відбулася міжнародна науково-практична конференція “Сучасні напрями селекції овоче-баштанних культур та технологій їх вирощування в умовах глобальних змін клімату”. Захід включав в себе відвідування демонстраційного полігону на базі Державного підприємства «Дослідне господарство «Великі Клини» ПДСГДС ІВПіМ НААН» (на фото).

Напрями роботи конференції:

1. Стратегія розвитку селекції овоче-баштанних культур в екстремальних агроекологічних умовах Півдня України:
– фізіологія;
– біохімія;
– генетика;
– імунітет.
2. Технологічні заходи підвищення стійкості овоче-баштанних рослин проти негативних абіотичних чинників навколишнього середовища:
– зрошення;
– система удобрення і захисту;
– площі живлення;
– регулятори росту.
3. Інноваційні технології збуту овоче-баштанної продукції:
– кооперація;
– спеціалізація;
– маркетинг.

 Від Інституту водних проблем і меліорації з доповіддю “Тенденції та перспективи розвитку краплинного зрошення овочевих культур в Україні” виступив канд. с.-г. наук, заступник директора з наукової роботи Шатковський Андрій Петрович, та Погребняк Анатолій Петрович, який  доповів про “Вплив сидеральних рослин на продуктивність та деякі якості овочів”. 

Наради, семінари, Події та новиниPermalink

Comments are closed.