Участь інституту у вирішенні транскордонних екологічних проблем Волинського Полісся

Група українських та білоруських вчених на об’єкті досліджень

В районі с. Хотислав (Малорицький район, Брестська область, республіка Білорусь) безпосередньо біля кордону з Україною (Ратнівський район, Волинська область) відновлено експлуатацію кар’єру, який є складовою частиною Малорицького комбінату будівельних матеріалів з видобутку піску, крейди і мергелю.
Кар’єр розташований на території вододілу басейнів Чорного і Балтійського морів. Сам вододіл є унікальним за своїми природними особливостями. Якщо до цього додати групу Шацьких озер і територію Шацького національного природного парку, які розташовані поблизу проектуємого кар’єру, то стає зрозумілою тривога науковців екологів, громадськості, влади України і Білорусі та міжнародних організацій за долю цього унікального куточка живої природи.
На прилеглій до кар’єру «Хотиславський» території України ІВПіМ НААН створена система моніторингу, що складається з 13 свердловин, з них 6 – на крейдяний водоносний горизонт і 7 – на четвертинний водоносний горизонт та 9 колодязів в селах Гута, Тур і Заболоття.
У якості репера, від якого належить вести відлік про вплив водовідливу з кар’єру на води з верхньокрейдяних і четвертинних відкладів, вибраний режимний створ з 5 свердловин біля смт. Ратне, спостереження на якому були практично безперервними з 1954 р. і продовжуються в наш час.

Для спостережень за гідрологічним режимом озер Кримно, Святе та Довге створені водпости.
З 2013 р. зазначеною проблемою почала опікуватися Європейська економічна комісія ООН в рамках ініціативи «Навколишнє середовище і безпека» Програми ООН по навколишньому середовищу (ЮНЕП) і Програми розвитку ООН (ПРООН). Розпочато проект «Взаємозв’язок між проблемами навколишнього середовища і безпеки у Білорусі». Міністерства екології і природних ресурсів Білорусі і України є офіційними партнерами проекту.
Один із трьох компонентів проекту – розвиток співробітництва та розробка регіональних інструментів з охорони навколишнього середовища проходив у с. Хотислав Малоритського району Брестської області Республіка Білорусь з 19 по 21 серпня та продовжився на території Ратнівського і Шацького районів Волинської області з 22 по 23 серпня 2013 р..
У ході здійснюваних заходів з вивчення у транскордонному контексті впливу кар’єру «Хотиславський» на природні геосистеми, сільськогосподарські осушувані угіддя та селітебні ландшафти на території Білорусі і в районах Волинської області групою українських та білоруських фахівців, до яких увійшли науковці ІВПіМ НААН, був проведений значний обсяг польових досліджень.

Польові роботи з моніторингу та оцінки фактичного впливу кар’єру «Хотиславський» передбачали проведення гідрологічних, гідрогеологічних і гідрохімічних досліджень поверхневих та підземних вод.
В ході експедиційних досліджень було проведено обстеження кар’єру «Родовище крейди Хотиславське», рекогносцирування прилеглих територій, що знаходяться в межах можливого його впливу.
Під час обстеження моніторингової режимної мережі було здійснено заміри дебітів свердловин, узяті зразки води з поверхневих водних об’єктів і свердловин для хімічного аналізу. Хімічні аналізи проведені в трьох атестованих лабораторіях: 1) ДП «БілНДГРІ» – м. Мінськ; 2) УкрНДІЄП – м. Харків; 3) Волинська ГГМП – м. Ковель, з метою співставлення і перевірки результатів досліджень.
Було погоджено систему моніторингу Білоруської та Української сторін в межах можливого впливу кар’єру «Хотиславський» та скоординовано дії щодо проведення досліджень за відповідними стандартизованими методиками проведення, відбирання, зберігання, транспортування проб води і проведення хімічних аналізів.

За результатами проведених експедиційних досліджень також обговорено основні положення договору про наукову та дослідницьку співпрацю між Державним підприємством «Білоруським науково-дослідним геологорозвідувальним Інститутом» та Інститутом водних проблем і меліорації НААН.

Події та новиниPermalink

Comments are closed.