Розпорядження КМУ «Про затвердження плану заходів щодо розширення площ зрошуваних земель у південних областях та забезпечення їх ефективного використання на період до 2017 року»

21 листопада 2013 року Кабінетом Міністрів України прийнято розпорядження 975-р «Про затвердження плану заходів щодо розширення площ зрошуваних земель у південних областях та забезпечення їх ефективного використання на період до 2017 року».

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 21 листопада 2013 р. № 975-р
Київ

Про затвердження плану заходів щодо розширення площ зрошуваних земель у південних областях та забезпечення їх ефективного використання на період до 2017 року

1. Затвердити план заходів щодо розширення площ зрошуваних земель у південних областях та забезпечення їх ефективного використання на період до 2017 року, що додається.

2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним державним адміністраціям та Національній академії аграрних наук подавати щороку до 15 лютого Міністерству аграрної політики та продовольства інформацію про стан виконання плану заходів, затвердженого цим розпорядженням, для її узагальнення та подання у місячний строк Кабінетові Міністрів України.

Прем’єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 70


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 21 листопада 2013 р. № 975-р

ПЛАН ЗАХОДІВ
щодо розширення площ зрошуваних земель у південних областях та забезпечення їх ефективного використання на період до 2017 року

1. За результатами проведення інвентаризації інженерної інфраструктури внутрішньогосподарських зрошувальних систем внести пропозиції щодо передачі зазначених систем у державну власність.

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, Запорізька, Миколаївська, Одеська, Херсонська облдержадміністрації, Мінприроди, Мінагрополітики, Держводагентство, Мінфін, Мінекономрозвитку (за згодою з відповідними органами місцевого самоврядування).
До 1 квітня 2014 року.

2. Опрацювати питання щодо фінансування заходів з реконструкції та експлуатації внутрішньогосподарських зрошувальних систем, які будуть передані у державну власність.

Мінприроди, Мінфін, Мінагрополітики, Держводагентство.
До 1 травня 2014 року.

3. Забезпечувати технологічну цілісність інженерної інфраструктури зрошувальних систем відповідно до вимог Закону України “Про меліорацію земель”.

Держводагентство, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, Запорізька, Миколаївська, Одеська, Херсонська облдержадміністрації.
Постійно.

4. Забезпечити розроблення техніко-економічних розрахунків інвестиційних проектів відновлення зрошуваних земель.

Мінприроди, Мінагрополітики, Держводагентство, Національна академія аграрних наук, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, Запорізька, Миколаївська, Одеська, Херсонська облдержадміністрації.
До кінця 2014 року.

5. Забезпечувати надання державної підтримки сільськогосподарським товаровиробникам на придбання сучасної дощувальної техніки та систем краплинного зрошення, зокрема на умовах лізингу.

Мінфін, Мінагрополітики, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, Запорізька, Миколаївська, Одеська, Херсонська облдержадміністрації.
Щороку.

6. Опрацювати питання щодо можливості здешевлення вартості електроенергії, яка витрачається на подачу води для поливу сільськогосподарських культур.

Мінагрополітики, Держводагентство, Міненерговугілля, НКРЕ, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, Запорізька, Миколаївська, Одеська, Херсонська облдержадміністрації.
До 1 червня 2014 року.

7. Забезпечувати надання державної підтримки сільськогосподарським товаровиробникам, які використовують зрошувані землі, на оплату електроенергії, що витрачається на подачу води для поливу сільськогосподарських культур.

Мінфін, Мінагрополітики, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, Запорізька, Миколаївська, Одеська, Херсонська облдержадміністрації.
Щороку.

8. Проаналізувати ціноутворення на послуги з подачі води та у разі необхідності підготувати пропозиції щодо оптимізації мережі організацій, які здійснюють подачу води від первинного постачальника до кінцевого споживача.

Антимонопольний комітет, Мінекономрозвитку, Держводагентство, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, Запорізька, Миколаївська, Одеська, Херсонська облдержадміністрації.
До 1 липня 2014 року.

9. Забезпечувати в межах обґрунтованих потреб фінансування видатків організацій, які належать до сфери управління Держводагентства і здійснюють подачу води для поливу сільськогосподарських культур.

Мінфін, Мінприроди, Держводагентство, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, Запорізька, Миколаївська, Одеська, Херсонська облдержадміністрації.
Щороку.

10. Завершити роботу із створення та впровадження у виробництво посухостійких сортів сільськогосподарських культур.

Національна академія аграрних наук.
До кінця 2014 року.
Події та новиниPermalink

Comments are closed.