Розробка паспортів водогосподарських об’єктів

Відповідно до статті 51 Водного кодексу України, з метою упорядкування питань, пов’язаних з наданням у користування водних об’єктів затверджено Порядок розроблення паспорту водного об’єкта, який спрямовано на встановлення технічних параметрів водного об’єкта, гідрологічних характеристик річки (водотоку), регламентацію господарської діяльності на водних об’єктах (водосховищах, ставках та озерах) для забезпечення сталого використання (включаючи кількісне та якісне відновлення) усіх ресурсів, пов’язаних з існуванням водойми, і на забезпечення надійності функціонування споруд й на підвищення ефективності їх використання.
Інститут водних проблем і меліорації НААН є провідною науковою установою в Україні в галузі водного господарства і меліорації земель. Висококваліфіковані та сертифіковані фахівці Інституту у відповідності з Наказом Міністерства екології та природних ресурсів України № 99 від 18.03.2013 р. «Порядок розроблення паспорта водного об’єкта» виготовлять водогосподарський паспорт – документ, в якому будуть надані всі характеристики водойми:
– Площа, глибина, обсяги води (форсований, корисний, санітарний);
– Основні гідрологічні характеристики водойми;
– Характеристика водокористувачів;
– Технічний стан, правила експлуатації, цільове призначення, відомча приналежність гідровузла , характеристика гідротехнічних споруд та багато іншого.

Вартість виконання робіт визначається у кожному окремому випадку та враховує площу поверхні водного дзеркала водойми, наявних гідротехнічних споруд, тощо та становить від 1.5 тис. грн. за га.

Зв’язок з ІВПіМ

Події та новиниPermalink

Comments are closed.