ІІ Міжнародна науково-практична конференція присвячена Всесвітньому дню води (Вода і енергія)

Фото Держводагентство

21 березня 2014 року на базі Бортницького міжрайонного управління водного господарства імені Гаркуші М.А. відбулася II Міжнародна науково-практична конференція, присвячена Всесвітньому дню води під гаслом «Вода і енергія».
Тематика конференції: вода і енергія; стан забезпечення і використання водних ресурсів; управління водними ресурсами; еколого-економічна складова водних ресурсів; охорона водних ресурсів; моніторинг водних ресурсів і меліорованих земель; водопостачання і водовідведення; захист територій і населених пунктів від шкідливої дії вод; зрошувальні та осушувальні меліорації; еколого-економічна складова меліорацій тощо.

НАУКОВО-ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ:
Сташук В.А. – голова комітету, Голова Державного агентства водних ресурсів України, д.т.н., проф., чл.-кор. НААН.
Сушко О.В. – співголова комітету, заступник Міністра екології та природних ресурсів України, керівник апарату.
Ромащенко М.І. – співголова комітету, директор Інституту водних проблем і меліорації, д.т.н., проф., академік НААН.
Гадзало Я.М. – співголова комітету, віце-президент НААН,
д.с.-г.н., проф., академік НААН.
Балюк С.А. – директор ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського» НААН, д.с.-г.н., проф., академік НААН.
Бондар О.І. – ректор Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління, д.б.н., проф., чл.-кор. НАН.
Вожегова Р.А. – директор Інституту зрошуваного землеробства НААН, д.с.-г.н., проф.
Гончарук В.В. – директор Інституту колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. Думанського НАН, д.х.н., проф., академік НАН.
Гриценко А.В. – директор Українського НДІ екологічних проблем Мінприроди, д.геогр.н., проф.
Закорко О.П. – ректор Державного інституту управління та економіки водних ресурсів, к.е.н., доцент.
Заришняк А.С. – академік-секретар Відділення землеробства, меліорації та механізації НААН, д.с.-г.н., проф., академік НААН.
Лисюк О.Г. – начальник управління водних ресурсів та координації діяльності територіальних органів Держводагентства України.
Розгон В.А. – начальник управління експлуатації водогосподарських систем, енергозбереження та механізації Держводагентства України, к.т.н.
Рокочинський А.М. – зав. кафедри гідромеліорацій та природооблаштування Національного університету водного господарства та природокористування, д.т.н., проф.
Сорока М.П. – президент Національного університету водного господарства та природокористування, д.держ.упр., проф.
Ткач В.П. – директор Українського НДІ лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького, д.с.-г.н., проф., чл.-кор. НААН.
Ушкаренко В.О. – завідувач кафедри землеробства ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет»,
д.с.-г.н., проф., академік НААН.
Хвесик М.А. – директор ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН», д.е.н., проф., академік НААН.
Хільчевський В.К. – завідувач кафедри гідрології та гідроекології Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка, д.геогр.н., проф.
Яцик А.В. – директор Українського НДІ водо-господарсько-екологічних проблем, д.т.н., проф., академік НААН.

 

Конференції, Події та новиниPermalink

Comments are closed.