Роль меліорації та водного господарства у забезпеченні сталого розвитку землеробства

3 грудня 2014р. в Інституті водних проблем і меліорації НААН відбулась Міжнародна науково-практична конференції молодих учених «Роль меліорації та водного господарства у забезпеченні сталого розвитку землеробства». Організатором заходу виступила рада молодих учених і спеціалістів Інституту водних проблем і меліорації НААН.
Метою конференції було ознайомлення з основними досягненнями науки і виробництва у сфері меліорації та водного господарства, обмін думками щодо сталого розвитку землеробства та можливостей впровадження розробок молодих учених в сучасних умовах сільськогосподарського виробництва.
У роботі конференції взяло участь близько 50 науковців з 10 закладів за наступними тематичними напрямками:
– зрошувальні та осушувальні меліорації;
– водопостачання та водовідведення;
– агроекологічний моніторинг та охорона водних ресурсів і меліорованих земель;
– особливості технологій виробництва сільськогосподарської продукції;
– соціально-економічні складові ведення сільського господарства.

За результатами голосування було визначено переможців конференції.
Перше місце – Г.В. Гапич. Тема доповіді «Оперативна діагностика технічного стану ґрунтових дамб з використанням методу природного імпульсного електромагнітного поля землі» Дніпродзержинский державний технічний університет, м. Дніпродзержинськ.
Друге місце – О.П. Чмель. Тема доповіді «Еколого-агрохімічні аспекти хімічної меліорації дерново-підзолистих ґрунтів Полісся». Інститут агроекології та природокористування НААН України, м.Київ.
Третє місце – Н.В. Приведенюк. Тема доповіді «Особливості вирощування валеріани лікарської в умовах краплинного зрошення». Дослідна станції лікарських рослин ІАП НААН, с. Березоточа, Лубенського р-ну, Полтавської обл.

Тези доповідей надруковано у Збірнику матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених. Кращі доповіді, за рішенням наукового комітету конференції, буде опубліковано у міжвідомчому тематичному науковому збірнику «Меліорація і водне господарство», який є фаховим виданням із технічних та сільськогосподарських наук.

Запрошення ЗАВАНТАЖИТИ

Конференції, Події та новиниPermalink

Comments are closed.