Краплинне зрошення як основна складова інтенсивних агротехнологій ХХІ ст.

04 грудня 2014 року в стінах Інституту водних проблем і меліорації НААН пройшла ІІ науково-практична конференція «Краплинне зрошення як основна складова інтенсивних агротехнологій ХХІ ст.».
Мета конференції – ознайомлення із основними досягненнями науки і виробництва у сфері краплинного зрошення.
У конференції прийняли участь науковці, освітяни, фахівці та спеціалісти, діяльність яких безпосередньо пов’язана з питаннями проектування, монтажу та експлуатації систем краплинного зрошення с.-г. культур з багатьох регіонів України. Загалом участь у заході прийняли понад 70 учасників. Позитивом є те, що, порівняно із минулим заходом, зросла кількість представників від виробництва: постачальників і виробників обладнання, гідротехніків, агрономів тощо.
Робота проводилась за такими напрямами:
● наукові дослідження;
● проектування;
● експлуатація;
● системи захисту і удобрення (фертигації) с.-г. культур за краплинного зрошення;
● моніторинг земель зрошуваних краплинним способом.
Всього учасниками було зроблено 17 доповідей.
Серед них варто відзначити найбільш цікаві:
1. Докт.техн.наук, проф., академіка НААН Ромащенка М.І. «Краплинне зрошення: сучасний стан та перспективи розвитку в Україні», директора Інституту водних проблем і меліорації НААН, м. Київ.
2. Докт.с.-г.наук, проф., Вожегової Р.А. «Основні результати науково-дослідних робіт Інституту зрошуваного землеробства з розробки технологій краплинного зрошення», директора Інституту зрошуваного землеробства НААН, м. Херсон.
3. К.с.-г.н. Кузьмича А.О. «Знання, логіка, аналіз, мислення – основа крапельної агрономії», представника ТОВ «Нетафім-Україна, м. Каховка.
4. Дудки В.В. «Управление поливом: современные методы и практические аспекты», генерального директора ТОВ «АгроАналіз», м. Каховка.
5. Канд.с.-г.наук, Шатковського А.П. «Шляхи удосконалення розрахункових методів визначення водоспоживання рослин», заст. директора з наукової роботи Інституту водних проблем і меліорації НААН, м. Київ.
6. Канд.с.-г.наук, Онопрієнка Д.М. «Особливості застосування хімігації за краплинного зрошення», першого проректора Дніпропетровського аграрно-економічного університету, м. Дніпропетровськ.
Більшість доповідей викликала жваве обговорення та цікаві дискусії.
Крім суто наукової частини в рамках конференції було організовано невелику за експозиціями, але досить інформативну виставку виробників і постачальників обладнання для систем краплинного зрошення. Зокрема, в цій виставці прийняли участь Інститут водних проблем і меліорації, ПП «Джерело», ПП НВЦ «Максимарін» та ін. На виставці можна було ознайомитись із науковими виданнями ІВПіМ з різних питань краплинного зрошення. Крім того, у рамках виставки, було продемонстровано удосконалений (автори – Ромащенко М.І, Корюненко В.М.) та вперше сконструйований (Безрук В.В.), датчик вологості ґрунту.
Роботу конференції було висвітлено вітчизняними ЗМІ. Зокрема, в її роботі прийняли участь журналісти таких видань як «Зерно», «Овощеводство», «Садоводство и виноградарство. Технологии и инновации».

Конференції, Події та новиниPermalink

Comments are closed.