До Всесвітнього дня боротьби з опустелюванням та посухами. Круглий стіл

17 червня 2015 року вібулось проведення круглого столу, присвяченого Всесвітньому дню боротьби з опустелюванням та посухами.

Загальна кількість присутніх – 35 чоловік

Під час роботи було заслухано доповіді:
О. Музики, ученого секретаря Інституту про Стан та шляхи запобігання розвитку опустелювання у світі та Україні.
Л. Дацько, заввідділу відділу використання агроресурсного потенціалу ІВПіМ про Створення біоенергетичних агроекосистем для зменшення впливу опустелювання.
Р. Сайдака, завлабораторії агрокліматичних ресурсів ІВПіМ.Оцінка зміни клімату на території України та його вплив на сільськогосподарське виробництво.
С. Коломійця, в.о. заввідділу екології водних екосистем та охорони вод ІВПіМ Соціально-економічні чинники опустелювання та обґрунтування нових меліоративних технологій для ефективного господарювання в умовах зростання ризику посушливості клімату.
О. Цвєтової, провідного наукового співробітника лабораторії екології водних об’єктів ІВПіМ про Вплив розробки кар’єру будівельних матеріалів «Хотиславський» (Білорусь, на кордоні з Україною) на водні ресурси та грунтовий покрив на території України.

В обговоренні взяли участь: С. Коломієць, Л. Дацько, М.Дацько, Р.Сайдак, С.Шевчук, Ю.Сорока.

Проект рішення круглого столу.
1. Взяти до відома надану інформацію співробітниками Інституту щодо відзначення 17 червня Всесвітнього дня боротьби з опустелюванням та посухами.
2. Закликати громадськість та науково-дослідні установи системи НААН та НАН України приєднатися до відзначення Всесвітнього дня боротьби з опустелюванням і посухами, долучитися до збереження та невиснажливого використання земельних і водних ресурсів, як на ниві своєї безпосередньої професійної діяльності, так і на рівні формування суспільної думки до значення проблеми опустелювання та деградації ґрунтів у світі загалом та в Україні зокрема. Адже проблема опустелювання є насамперед соціально-економічною, а потім вже екологічною.
3. Щорічно проводити 17 червня в Інституті водних проблем і меліорації НААН інформаційні заходи з нагоди відзначення Всесвітнього дня боротьби з опустелюванням та посухами.
4. Долучити до тематичного плану ІВПіМ НААН на 2016-2020 рр. питання дослідження проблеми опустелювання та деградації ґрунтів, раціонального використання водних ресурсів у контексті зниження ризиків цих негативних процесів в умовах сучасних змін клімату в Україні.
5. Фахівцям Інституту долучитися до виконання національного плану заходів Державної цільової програми щодо боротьби з опустелюванням та деградації земель. Діяльність Інституту повинна бути спрямована на створення родючих земель з будь-яких угідь та бедлендів (англ. badland – «погані землі»), і саме ІВПіМ НААН повинен володіти цілим спектром технологій меліорації та окультурення ґрунтів.

За таке рішення проголосували усі присутні одноголосно.

.


Наради, семінари, Події та новиниPermalink

Comments are closed.