Всеукраїнська науково-практична конференція «Охорона ґрунтів та підвищення їх родючості»

Всеукраїнська науково-практична конференція «Охорона ґрунтів та підвищення їх родючості»

16-17 вересня ДУ «Інститут охорони ґрунтів України» у м. Одеса провів Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Охорона ґрунтів та підвищення їх родючості», присвячену Міжнародному року ґрунтів.
Тематика і напрями конференції:
1. Моніторинг ґрунтів: методологія, інновації, впровадження IT-технологій, показники, аналізування і обробка даних, прогнози і моделювання, стан ґрунтів і їх динаміка.
2. Боротьба з деградацією та опустелюванням ґрунтів: проблеми і шляхи вирішення, зарубіжний досвід, заходи боротьби з деградацією ґрунтів та підвищення їх родючості, альтернативні види добрив, раціональне землекористування, удосконалення законодавчої бази.
3. Новітні концептуальні підходи лабораторної практики у сфері дослідження ґрунтів: впровадження системи управління якістю та вимоги до сучасних лабораторій, метрологічне забезпечення, гармонізація стандартів, інноваційні методичні випробування ґрунтів.
У перший день відбулося пленарне засідання, на якому завідувач відділу використання агроресурсного потенціалу ІВПіМ Дацько Л.В. зробила доповідь на тему: «Меліорація – як фактор формування ґрунтів з новими продуктивними властивостями». У цей день також відбулися секційні засідання, на якому Дацько Л.В. зробила доповідь на тему: «Біоенергетичне аграрне виробництво і раціональне використання меліорованих земель». На другий день конференції учасниками було відвідано ННЦ «Інститут виноградарства і виноробства імені В.Є Таїрова», а також оглянуто ґрунтовий розріз чорнозему південного малогумусного.

 

Конференції, Події та новиниPermalink

Comments are closed.