Семінар-практикум “Практичні аспекти обліку об‘єктів права інтелектуальної власності НААН у складі нематеріальних активів”

5 листопада у конференц залі Інституту водних проблем і меліорації відбувся Семінар-практикум “Практичні аспекти обліку об‘єктів права інтелектуальної власності НААН у складі нематеріальних активів”. З презентацією “Бухгалтерський облік з об‘єктами права інтелектуальної власності у бюджетних установах” виступив Бутнік-Сіверський О.Б., доктор економічних наук, професор, академік АТН України, завідувач кафедри економіки, обліку та фінансів ІПДО НУХТ); з презентацією “Інвентаризація та первісне визнання об’єктів інтелектуальної власності в науково-дослідних установах” –  Столярчук Н.М., к.е.н. ННЦ “Інститут аграрної економіки”.

Серед основних питань що обговорювалися:

  • визнання та первісна оцінка нематеріальних активів;
  • основні положення оприбуткування ОІВ на баланс установи
  • оцінка та переоцінка нематеральних активів;
  • амортизація нематеріальних активів;
  • вибуття нематеріальних активів;
  • додаткові аналітичні та організаційні процедури з інвентаризації ОІВ
  • форми звітності

Заступник начальника відділу інформаційно-консалтингового забезпечення, науково-технологічного обладнання, стандартизації, метрології та охорони праці Науково-організаційного управління апарату Президії НААН Лук‘янчук Л.В, у своїй доповіді акцентувала увагу на особливостях обліку «специфічних» об’єктів інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів, зокрема патентів з елементом ноу-хау та авторських свідоцтв на комп’ютерну програму або на твір наукового характеру.

Від Інституту водних проблем і меліорації НААН участь у семінарі-практикумі взяли заступник гол.бухгалтера Тарасенко Н.С. та в.о. завідувача лабораторії інтелектуальної власності та маркетингу інновацій Книш В.В.

Наради, семінари, Події та новиниPermalink

Comments are closed.