Всеукраїнська конференція, присвячена Всесвітньому дню води: «Вода і робочі місця»

22 березня 2016 року в Інституті водних проблем і меліорації НААН пройшла Всеукраїнська науково-практична конференція, присвячена Всесвітньому дню води (World Water Day). 
Мета конференції – актуалізувати і привернути увагу спільноти до проблем раціонального використання та охорони водних ресурсів, меліорації земель, як передумови продуктивної економіки і соціального добробуту людей.У роботі конференції взяли участь представники Мінприроди, МінАПК, центральних органів виконавчої влади, науково-дослідних установ НААН та інших відомств, вищих навчальних закладів із різних регіонів України (всього понад 70 учасників).
Програмою конференції було передбачено проведення пленарного засідання та роботу у чотирьох секціях за напрямками: «Водні ресурси», «Меліорація земель», «Водопостачання і водовідведення» та «Екологія».
На пленарному засіданні та секціях було заслухано 25 доповідей.
Перелік установ, які приймали участь у конференції:
• ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»
• ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського» НААН
• ННЦ «Інститут аграрної економіки» НААН
• Інститут агроекології і природокористування НААН
• Інститут зрошуваного землеробства НААН
• Інститут рису НААН
• ДУ «Науковий Центр аерокосмічних досліджень Землі ІГН НАН України»
• Український гідрометеорологічний центр
• Український НДІ лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького
• Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління
• ДНУ «Український науково-дослідний інститут прогнозування та випробування техніки і технологій для сільськогосподарського виробництва ім. Л.Погорілого»
• Національний університет водного господарства та природокористування
• Державний інститут управління та економіки водних ресурсів Держводагентства України
• Херсонський державний аграрний університет
• Міжнародний економіко-гуманітарний інститут імені академіка С. Дем’янчука
• Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет
• Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
• Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка
• Всеукраїнська екологічна громадська організація «МАМА-86»

Програма конференції.

Конференції, Події та новиниPermalink

Comments are closed.