Наукові засади розвитку водних меліорацій в умовах глобальних змін клімату

27 квітня 2016 року в приміщенні Президії НААН директор Інституту водних проблем і меліорації НААН Михайло Ромащенко виступив із доповіддю на тему: «Наукові засади розвитку водних меліорацій в умовах глобальних змін клімату». У своій доповіді Михайло Іванович зазначив, що розвиток водних меліорацій в Україні ґрунтується на результатах наукових досліджень, що виконуються насамперед науковими установами НМЦ «Водні ресурси та меліорація» (Інститут водних проблем і меліорації НААН, ННЦ «Інститут грунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського», Інститут агроекології і природокористування НААН, Інститут зрошуваного землеробства НААН, Національний науковий центр «Інститут землеробства НААН», Інститут сільського господарства Полісся НААН та ін.) і НМЦ «Родючість, охорона і раціональне використання грунтів» (ННЦ «Інститут грунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського», Інститут водних проблем і меліорації НААН, Інститут зрошуваного землеробства НААН, Інститут сільського господарства Карпатського регіону НААН, Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН та ін.).

За результатами досліджень:

Проаналізовано зміни клімату в Україні, виконано районування території за дефіцитом річного водного балансу, виконано оцінку агроресурсного потенціалу та районування території України за потребою в меліораціях; виконано оцінку водоресурсного потенціалу країни, встановлено закономірності формування якості водних ресурсів залежно від обсягів їх споживання, обґрунтовано екологобезпечні та технологічно доцільні норми водопотреби сільськогосподарських культур; встановлено основні закономірності та напрями сучасних процесів еволюції ґрунтів при зрошенні, осушенні та хімічній меліорації, роль та кількісні параметри лісосмуг для забезпечення формування оптимального водного режиму зрошуваних територій; розроблено теоретичні основи управління водорозподільними системами на принципах ресурсо- та енергозаощадження, технології та програмно-технічні засоби автоматизованого управління водорозподілом; опрацьовано технології та методи сумісного використання широкозахватних дощувальних машин, агротехнічні вимоги на конструкції сучасних дощувальних машин; удосконалено методологію ведення моніторингу меліорованих земель як складової системи управління комплексним захистом їх від підтоплення та розвитку ґрунтово-деградаційних процесів.

Розроблено: концептуальні засади формування державної політики в галузі меліорації земель; технології та технічні засоби мікрозрошення сільськогосподарських культур; наукові засади реконструкції та модернізації меліоративних систем, технології та композиційні матеріали для відновлення і ремонту гідротехнічних споруд; теоретичні основи управління продукційними процесами основних сільськогосподарських культур при зрошенні, встановлено закономірності та розроблено математичні моделі формування продуктивності основних польових культур при зрошенні, процесів оптимізації водного режиму ґрунтів та технології вирощування основних сільськогосподарських культур при зрошенні; технології водорегулювання та вирощування основних сільськогосподарських культур на осушених землях, наукові основи біоенергетичних систем аграрного виробництва, застосування яких дає змогу забезпечувати розширене відтворення родючості меліорованих грунтів та енергетичну незалежність агропідприємств за рахунок відтворюваного джерела біоенергії.

Підготовлено: проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання меліорованих земель та меліоративних систем, «Про ґрунти та їх родючість»,  «Про внесення змін до Водного кодексу України», «Про внесення змін до Закону України «Про оренду земель сільськогосподарського призначення», Водну стратегію України на період до 2025 року (наукові засади), «Концепцію відновлення зрошення в Південному регіоні України», «Концепцію ефективного використання осушуваних земель гумідної зони України (наукові засади)», «Концепцію екологічного нормування антропогенного навантаження на ґрунтовий покрив», «Загальнодержавну програму розвитку водного господарства України та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року», понад 50 рекомендацій за різними складовими розвитку меліорації та ефективного використання меліоративних систем і меліорованих земель, більше 150 ДСТУ, у тому числі основоположні термінологічні стандарти «Водне господарство», «Водна меліорація», «Гідротехніка», «Мікрозрошення», «Зрошуване землеробство» та інші. Наукові основи розвитку меліорації грунтів узагальнено в колективній монографії «Меліорація грунтів (систематика, перспективи, інновації).»

У 2015 році за ініціативи Інституту водних проблем і меліорації НААН розпочата Мінагрополітики України співпраця зі Світовим банком з питання залучення коштів цієї установи на відновлення та розвиток зрошення в Україні, для координації якої Кабінетом Міністрів України 27 січня 2016 року створена Координаційна рада, а Мінагрополітики України – п’ять робочих груп, основним завданням яких є розроблення разом з експертами Світового банку Національної стратегії відновлення та розвитку зрошення і дренажу в Україні.

На засіданні були присутні члени Президії НААН, члени Відділення землеробства, меліорації та механізації НААН, представники Верховної Ради України, Міністерства аграрної політики та продовольства України, Державного агентства водних ресурсів України, ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О. Н. Соколовського», Інституту зрошуваного землеробства НААН, Інституту агроекології і природокористування НААН, ННЦ «Інститут аграрної економіки», Державного вищого навчального закладу «Херсонський державний аграрний університет» Міністерства освіти і науки України, Холдингу «Агрофьюжн», ПрАТ «Фрідом Фарм Інтернешнл».

Події та новиниPermalink

Comments are closed.