Міжнародна конференція “Перспективні напрями розвитку водного господарства, будівництва і землеустрою”

В Херсонському державному аграрному університеті 19-20 травня 2016 р. на базі факультету водного господарства, будівництва та землеустрою відбулась Міжнародна науково-практична конференція «Перспективні напрями розвитку водного господарства, будівництва і землеустрою».
Організаторами конференції виступили: Херсонський державний аграрний університет, Національний університет водного господарства та природокористування,  Інститут водних проблем і меліорації НААН,  ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н.Соколовського» НААН, Херсонське відділення Українського товариства ґрунтознавців та агрохіміків, Інститут зрошуваного землеробства НААН, ФГБОУ Волгоградський державний аграрний університет, Азербайджанський науково-дослідний інститут гідротехніки і меліорації, Науково-інформаційний центр водного господарства Східної Європи, Кавказу і Центральної Азії (ВЕКЦА), Білоруська державна сільськогосподарська академія, Міжнародний державний екологічний університет (МГЕУ) імені А.Д.Сахарова, Львівський національний аграрний університет, Національний університет «Львівська політехніка», Державне підприємство «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій», International company PLUS (progress in agriculture), Netherlands Institute of Technology and Life Sciences.
Від всіх учасників конференції одержані новітні матеріали про результати досліджень по актуальним питанням:
-проблеми розвитку меліорації і водного господарства, шляхи їх вирішення;
-нормування водоспоживання і водовідведення в зрошуваному землеробстві;
-відновлення і розвиток зрошення;
-застосування ГІС-технологій при управлінні земельними і водними ресурсами;
-проблеми охорони і підвищення родючості грунтів;
-нові будівельні матеріали і технології;
-сучасний землеустрій, проблеми і шляхи їх вирішення;
-інноваційні технології при вирішенні еколого-економічних проблем природоко¬ристування;
– вплив змін клімату на сільське господарство, водне господарство й будівництво.

Основні напрями конференції: 1. Меліорація і водне господарство (60 доповідей). 2. Землеустрій (13 доповідей). 3. Будівництво (20 доповідей).

З доповіддю виступає Шатковський А.П. – заступник директора ІВПіМ НААН України.

За результатами конференції виданий збірник наукових праць.

Оргкомітет конференції відмітив найбільш цікаві доповіді:
Концептуальні засади відновлення зрошення та осушення земель в Україні на сучасному етапі. Ромащенко М.І. – академік НААН, д.т.н., професор, Яцюк М.В. – к.геогр.н., Інститут водних проблем і меліорації НААН, м. Київ, Україна.
Резерви зрошуваного землеробства Південного Степу. Ушкаренко В.О. – академік НААН, д.с.-г.н., професор, Херсонський державний аграрний університет, м. Херсон, Україна.
Напрями підвищення ефективності використання зрошуваних земель. Вожегова Р.А. – д.с.-г.н., професор, Інститут зрошуваного землеробства НААН, м. Херсон, Україна.
Технологія краплинного зрошення кукурудзи (за результатами дослідів ІВПіМ). Шатковський А.П. – к.с.-г.н., Черевичний Ю.О. Інститут водних проблем і меліорації НААН, м. Київ, Україна.
Використання досвіду США для удосконалення підготовки фахівців водного господарства. Грановська Л.М. – д.ек.н., професор, Херсонський державний аграрний університет, м. Херсон, Україна.
Теоретичне обгрунтування еколого – агромеліоративного моніторингу зрошуваних земель. Морозов О.В. – д.с.-г.н., професор, Херсонський державний аграрний університет, м. Херсон, Україна.
Писаренко П.В., Козирєв В.В., Біднина І.О., Булигін Д.О. Фізичні властивості ґрунту при вирощування сої в умовах зрошення водами підвищеної мінералізації (Інститут зрошуваного землеробства НААН, м. Херсон, Україна).
Воцелка С.А. Проблемы управления бьефом оросительного канала (Херсонський державний аграрний університет, м. Херсон, Україна).

Конференції, Події та новиниPermalink

Comments are closed.