Проблеми раціонального використання природних ресурсів і сталого розвитку Полісся

14-17 вересня 2016 року в м. Мінську Національною академією Білорусі проводилась Міжнародна наукова конференція «Проблеми раціонального використання природних ресурсів і сталого розвитку Полісся».
Співорганізаторами конференції – Російська академія наук, Польська академія наук, Національна академія наук України, Національна академія аграрних наук України, Міністерство природних ресурсів і охорони довкілля Республіки Білорусь, Державний комітет по науці і технологіям Республіки Білорусь, Білоруський республіканський фонд фундаментальних досліджень, Міністерство освіти і науки Російської Федерації.
Від України до складу оргкомітету входили Ромащенко М.І. – директор Інституту водних проблем і меліорації НААН, академік НААН України; Руденко Л.Г. – директор Інституту географії НАН України, академік НАН України.
Учасниками конференції від української сторони були: Рудько Г.І., голова Державної комісії України по запасах корисних копалин, академік Академії наук вищої школи України, академік Академії гірничих наук України; Гончарук В.В., директор Інституту колоїдної хімії і хімії води імені А.В. Думанського НАН України, академік НАН України, Київ; Тараріко О.Г., академік НААН України; Ландін В.П., д.с.-г.н., Інститут агроекології і природокористування НААН України; Мошинський В.С., ректор Національного університету водного господарства і природокористування, Рівне, Україна; Шевченко О.Л., д.г.н., Київський національний університет імені Тараса Шевченка та інші учасники.

 

Відкриття конференції та пленарні засідання проходили в приміщенні Президії НАН Білорусі. З вітальними словами при відкритті конференції виступили Гусаков В.Г. – академік НАН Білорусі, голова Президії НАН Білорусі, голова оргкомітету конференції, Мінськ, Білорусь; Дегорскі Марек – професор, директор Інституту географії і просторової організації Польської академії наук, Варшава, Польща; Дубенок М.М. – академік РАН, Фонд Національного Комітету Росії по іригації і дренажу, Російський державний аграрний університет – МСХА імені К. А. Тімірязєва, Москва, Росія; Руденко Л.Г. – академік НАН України, директор Інституту географії НАН України, Київ, Україна; Ковхуто А.М. – Міністр природних ресурсів і охорони навколишнього середовища Республіки Білорусь.
Перше Пленарне засідання конференції відкрив Гусаков В.Г. – академік НАН Білорусі, голова Президії НАН Білорусі доповіддю «Наукові дослідження для цілей сталого розвитку Поліського регіону.
З другою доповіддю «Тенденції розвитку Українського Полісся» на цьому Пленарному засіданні виступив Руденко Л.Г., академік НАН України, директор Інституту географії НАН України (співавтори А.І. Бочковська, К.А. Поливач).
Третя доповідь на тему «Природні та соціальні ресурси Польського Полісся» була зроблена Мареком Дегорські, директором Інституту географії і просторової організації Польської Академії Наук.
З четвертою доповіддю «Розвиток меліорації – основа сталого розвитку Українського Полісся в умовах зміни клімату» (автор доповіді Ромащенко М.І., директор Інституту водних проблем і меліорації НААН, академік НААН України) на Пленарному засіданні виступив завідувач відділу осушувально-зволожувальних меліорацій ІВПіМ НААН Яцик М.В.
З п’ятою доповіддю «Еколого-економічні аспекти ефективності меліорації і сільськогосподарського використання земель Полісся» виступив М.К. Вахонін, директор Інституту меліорації, Мінськ, Білорусь.
В перший день конференції відбулися також друге і третє пленарні засідання, присвячені актуальним питанням сталого розвитку Полісся.
На другий день конференції проходили секційні засідання з п’яти секцій, кожна з яких, в свою чергу, була представлена трьома-чотирма підсекціями.
Заключне пленарне засідання проходило на другий день конференції в приміщенні Президії НАН Білорусі, на якій на початку засідання з доповіддю «Проблеми ефективного використання меліорованих земель Білоруського Полісся» виступив Меєровський А.С., Інститут меліорації, Мінськ, Білорусь.
Надалі керівниками усіх секцій була надана інформація щодо роботи кожної із секцій і після виступів учасників конференції був прийнятий підсумковий документ, який найближчим часом має бути розісланий всім членам організаційного комітету конференції.
Основні складові зазначеного документу – це актуалізація питань раціонального використання природних ресурсів Полісся, його сталого розвитку, збалансоване управління цими природними ресурсами, розташованими в трансграничній зоні Полісся. Надзвичайно важливе значення приділено питанням збереження торф’яно-болотних екосистем.
Одночасно в проекті прийнятого документа поставлене питання формування міжнародного чотирьохстороннього проекту (Білорусь, Росія, Польща, Україна) із зазначених питань збалансованого управління природними ресурсами в трансграничній зоні Полісся.
Третій день конференції – це польові наукові екскурсії по північній частині Білоруського Полісся (Солігорський район і м. Несвиж).
В цілому необхідно відмітити надзвичайно високий фаховий рівень конференції, багаточисельну кількість учасників (на першому пленарному засіданні до 500-600 учасників), надзвичайно дружелюбну, теплу атмосферу.

За результатами роботи конференції опублікований двухтомний збірник конференції.
Електронний варіант публікації можна отримати в Інституті (Книш В.В., 097-867-67-67).

Наради, семінари, Події та новиниPermalink

Comments are closed.