Національний діалог про водну політику в Україні

28 березня 2017 року у Києві, за ініциативи Міністерства екології та природних ресурсів України, відбулася багатостороння нарада високого рівня. Цією зустрічю був відзначений повторний запуск національного діалогу про водну політику (НДВП), що здійснюється під егідою Європейської Економічної Комісії ЄЕК ООН і за сприяння проекту ЄС «Водна ініціатива плюс (EUWI+) . Вперше НДВП в Україні був розпочатий у 2007 році, але, через політичну нестабільність, він був тимчасово припинений протягом останніх 6 років.
Близько 50 осіб взяли участь в засіданні новосформованого Керівного комітету з проведення національного діалогу про водну політику з метою обговорення проблем, з якими стикається Україна на шляху гармонізації національного водного законодавства з відповідними директивами ЄС у сфері водної політики відповідно до Угоди про асоціацію з ЄС, підписаного в 2014 році. Головними напрямками обговорення були зміни водного законодавства у відповідності до водної рамкової директиви, директив про питну воду та міські стічні води, паводкову директиву, нітратну директиву та директиву про морську стратегію.
Засідання проходило під головуванням заступника міністра екології та природних ресурсів України, пана Миколи Кузьо, який висловив задоволення у зв’язку з перезапуском процесу політичних діалогів в Україні і підкреслив важливу роль Мінприроди в забезпеченні належної координації між національними зацікавленими сторонами та міжнародними проектами для виконання зобов’язань України в рамках Угоди про асоціацію з ЄС. Крім поточних законодавчих змін у водному секторі, обговорювалися питання підтримки України у виконанні зобовязань та спільній співпраці щодо Протоколу про воду і здоров’я та Дунайської Конвенції. «Попереду впровадження на практиці інтегрованого управління водними ресурсами. Тому Національний діалог, за практикою наших сусідів і не тільки,  широка професійна міжсекторальна платформа, що має об’єднати усі зацікавлені сторони. Це важливо також, щоб в перспективі наповнити новостворювані басейнові ради новим змістом», – зазначив Микола Кузьо.

На зустрічі були також представлені і обговорені напрямки діяльності проекту ЄС « (EUWI+)» у 2017-2020 роках у звязку з національними пріоритетами. Цей проект покликаний допомогти Україні у вирішенні існуючих проблем у впровадженні інтегрованого управління водними ресурсами у відповідності до вимог ВРД ЄС в управлінні басейнами транскордонних річок. Проект надаватиме підтримку розробці довгострокової концепції реформування водного сектору. Проект «EUWI +» використає досвід Країн-Членів ЄС і привнесе ноу-хау для підтримки управління водними ресурсами в Україні за вимогами ВРД на основі пріоритетів України.
Нинішня реформа в водному секторі вимагає ефективної координації між основними зацікавленими сторонами, а також різними поточними ініціативами і проектами. У зв’язку з цим, майбутні зустрічі НДВП також слугуватимуть платформою для зміцнення взаємодії українських міністерств і відомств та недержавних організацій з донорами, а також з іншими міжнародними проектами у водному секторі, що виконуються в Україні.

Від Інституту водних проблем і меліорації НААН участь у заході взяли директор Михайло Ромащенко та заступник директора з наукової роботи Михайло Яцюк.

Наради, семінари, Події та новиниPermalink

Comments are closed.