“Біогеохімія мікроелементів в агроландшафтах”

Круглий стіл з міжнародною участю «Біогеохімія мікроелементів в агроландшафтах» відбувся 12 вересня 2017 р. в Інституті агроекології і природокористування НААН.

Мета круглого столу: налагодження міждисциплінарних і міжнародних зв’язків та координація досліджень розповсюдження мікроелементів у природних і агроландшафтах на засадах біогеохімічного вчення В.І. Вернадського.

У програмі круглого столу представлено 16 доповідей від десяти наукових установ:

  • Інституту агроекології і природокористування НААН;
  • Білоруського державного університету;
  • ДНУ «Поліський агроекологічний інститут» НАН Білорусі;
  • ННЦ «Інститут землеробства НААН»;
  • ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського»;
  • ДУ «Інститут охорони ґрунтів України»;
  • Інституту водних проблем і меліорації НААН;
  • Інституту геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України;
  • ННЦ «Українська геологічна компанія»;
  • Інституту географії НАНУ.

Було заслухано 8 доповідей. Від Інституту водних проблем і меліорації виступив завідувач лабораторії екології водних об’єктів канд. с.-г. наук С.С. Коломієць з доповіддю «Геомембранні властивості педосфери як чинник біогеохімічного агроландшафтного районування.

Події та новиниPermalink

Comments are closed.