Доповідь молодого вченого на бюро Президії Національної академії аграрних наук України

Відповідно з планом роботи Президії і бюро Президії Національної академії аграрних наук України на II півріччя 2017 р., 25 жовтня була представлена наукова доповідь молодого вченого Шевченко Ірини Анатоліївни, наукового співробітника відділу екології водних екосистем та охорони вод відділення водних ресурсів, на тему «Використання дистанційних методів зондування Землі в гідроекології». В доповіді висвітлено підходи та методики до обробки даних ДЗЗ на основі ГІС, які дозволяють виконувати комплексну оцінку зміни морфометричних параметрів водних об’єктів, визначати якісний стан водних ресурсів, враховувати негативний вплив “цвітіння” та підвищення максимальних температур води, що в комплексі погіршує екологічний стан водних об’єктів.

Події та новиниPermalink

Comments are closed.