Звіт директора по виконанню ПНД 5 Стале використання водних ресурсів і меліорованих земель

22 січня 2018 року у малій залі Національної академії аграрних наук України директор Інституту водних проблем і меліорації НААН Михайло Ромащенко взяв участь у засіданні розширеного Бюро Відділення землеробства, меліорації та механізації НААН, де прозвітував про виконання програми наукових досліджень ПНД 5 «Наукові основи та технології сталого використання водних ресурсів і меліорованих земель»  за 2017 рік. ПІДПРОГРАМА 1 “Наукові основи сталого водокористування, охорони та відтворення водних ресурсів”. ПІДПРОГРАМА 2 “Наукові й техніко-технологічні засади розвитку сільськогосподарських меліорацій”. ПІДПРОГРАМА 3 “Наукові основи та технології використання меліорованих земель гумідної зони”.

До ПНД 5 “Стале використання водних ресурсів і меліорованих земель” за етапом 2017 року входило 39 завдань, з яких фундаментальних -23, прикладних – 14, пошукових 2. Над виконанням програми працювали 206 науковців з 10 наукових установ, з них 18 докторів наук і 71 кандидатів наук. За результатами досліджень у 2017 році одержано 95 видів науково-технічної продукції, надруковано 3 книги, 124 статті в наукових виданнях, видано 2 наукових збірники. За результатами досліджень у 2017 році захищено 2 докторські та 4 кандидатські дисертації.

Події та новиниPermalink

Comments are closed.