Особливості сільськогосподарського виробництва в умовах змін клімату

 20 червня 2018 року відбулось засідання Президії НААН, де було розглянуто питання «Особливості сільськогосподарського виробництва в умовах змін клімату». Доповідь на цю тему зробив директор Інституту водних проблем і меліорації НААН, академік НААН Михайло Ромащенко.

У своїй доповіді він визначив основні наслідки змін клімату та шляхи адаптації до них сільського господарства України. Було зазначено, що вже сьогодні існує певна законодавчо-правова база України у сфері зміни клімату, зокрема Угода про асоціацію між Україною та ЄС, згідно якої Україна зобов’язалась поступово наблизити своє законодавство до законодавства ЄС.

Серед шляхів адаптації сільського господарства України до змін клімату означено розроблений Національний план дій щодо боротьби з деградацією земель та опустелюванням, та План реалізації державної політики у сфері змін клімату на період до 2030 року, а також визначені основні напрями наукових досліджень з питань змін клімату.

У якості пропозицій до Проекту Рішення було запропоновано:
–       Розробити цільову загальнодержавну науково-технічну програму з адаптації сільського господарства до змін клімату;
–       Виконати нове природно-кліматичне районування території України;
–    Ініціювати звернення  Президії НААН до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України щодо включення до переліку головних цілей сталого розвитку України завдання «Стале ведення сільськогосподарського виробництва в умовах змін клімату»;
–      Розробити проект Стратегії адаптації сільськогосподарського виробництва до змін клімату на період до 2030 року;
–      Розробити рекомендації з адаптації сільського господарства до змін клімату на період до 2030 року.

Виступ викликав жваву наукову дискусію, було поставлено багато цікавих питань та позитивно оцінений учасниками засідання Президії.

Наради, семінари, Події та новини, Цікаві фактиPermalink

Comments are closed.