Участь у засіданні Білорусько-Української комісії з координації питань охорони та стійкого розвитку транскордонних природоохоронних територій

25-26 жовтня в місті Гомелі (Білорусь) Міністерство природних ресурсів і охорони навколишнього середовища Білорусії спільно з Міністерством екології та природних ресурсів України провели І засідання Білорусько-Української комісії з координації питань охорони та стійкого розвитку транскордонних природоохоронних територій. Від Інституту водних проблем і меліорації НААН участь у заході прийняли директор Михайло Ромащенко та зав. відділом екології водних екосистем та охорони вод Олена Сидоренко.
Учасниками Засідання від білоруської сторони були: заст. Міністра природних ресурсів і охорони навколишнього середовища Білорусії Корбут О.М., заступник начальника головного управління регулювання поводження з відходами, біологічного та ландшафтного різноманіття Білорусії Свидинський М.І., генеральний директор державного науково-виробничого об’єднання «Науково-практичний центр НАН Білорусії по біоресурсам» Чайковський О.І., директор державної наукової установи «Інститут експериментальної ботаніки ім.. В.Ф. Купревича НАН Білорусії» Пугачевський О.В., голова Брестського обласного комітету природних ресурсів та охорони навколишнього середовища Ялковська Т.А., директор державної лісогосподарської установи «Столинський лісгосп» Кухарев Г.М. та провідні наукові співробітники НАН Білорусії в галузі екології та охорони навколишнього середовища.

Учасниками Засідання від української сторони були: заст. Міністра екології та природних ресурсів України Полуйко В.Ю., директор Ровенського природного заповідника Бачук В.А., директор Поліського природного заповідника Жила С.М., директор Департаменту екомережі та природно-заповідного фонду Міністерства екології та природних ресурсів України Клід В.В., заступник директора Департаменту стратегії та європейської інтеграції Міністерства екології та природних ресурсів України Тарасенко О.В. та директора національних природних парків і заповідників.

На цьому засіданні обговорено заходи з розвитку транскордонного співробітництва в галузі збереження біологічного різноманіття та управління водними ресурсами, а також розглянуто питання, що стосуються збереження та сталого використання транскордонних водно-болотних угідь міжнародного значення «Стохід-Прип’ять-Простирь», «Ольманскіе болота-Переброди», підготовки заявки на оголошення транскордонного біосферного резервату «Прип’ятське Полісся».
У центрі уваги також було питання взаємодії та оперативного обміну інформацією, включаючи обмін гідрологічними даними в області охорони і сталого використання транскордонних природоохоронних територій.

В рамках Засідання Михайло Ромащенко виступив із доповіддю щодо впливу розробки Хотиславського кар’єру на водообмін транскордонних територій України і Білорусії та необхідністю ведення двостороннього моніторингу. Зокрема, в доповіді наголошувалось, що за результатами прогнозного моделювання розробка родовища «Хотиславське» буде мати суттєвий вплив на режим ґрунтових і підземних вод Західного Полісся, і на рівневий режим Шацьких озер. В зв’язку з цим, запропоновані заходи щодо ведення двостороннього моніторингу.

Події та новиниPermalink

Comments are closed.