Участь у роботі XII International Scientific Conference «Monitoring of Geological Processes and Ecological Condition of the Environment»

13-16 листопада 2018 р. в ННІ «Інститут геології» Київського національного університету імені Тараса Шевченка за підтримки Європейської асоціації геовчених та інженерів (EAGE) (European Association of Geoscientists and Engineers) пройшла XII International Scientific Conference «Monitoring of Geological Processes and Ecological Condition of the Environment» (XII Міжнародна наукова конференція «Моніторинг геологічних процесів та екологічного стану середовища»), присвячена проблемам моніторингу геологічного середовища, який включає як сучасні небезпечні процеси, так і дослідження геологічних чинників, які можуть призводити до екологічних катастроф. На конференції розглядалися нові підходи до застосування геологічних, геофізичних та геоінформаційних методів під час оцінки природних та техногенних процесів, вивченні екологічного стану територій тощо.
На пленарному засіданні цікавими доповідями були:

  • Stefano Utili (School of Engineering, Newcastle University) «Комплексування даних дистанційного зондування Землі, геофізики та геотехнічного моделювання для визначення зсувної небезпеки та створення карт ймовірності другого покоління»;
  • V. Mykhailov (Taras Shevchenko National University of Kyiv, Institute of Geology) «Геологія, мінерально-сировинна база України і екологічні проблеми її розробки»;
  • P. Pereira (Environmental Management Center, Mykolas Romeris University), E. C. Brevik (Department of Natural Sciences, Dickinson State University) «Екосистемний сервіс ґрунтового покриву: прямі та непрямі зв’язки».

Робота секцій проходила за напрямами:
1) Радіоекологія і проблеми захоронення радіоактивних відходів;
2) Сучасні технології геофізичного моніторингу;
3) Моніторинг і моделювання небезпечних геологічних процесів та нові технології для запобігання і мінімізації ризиків;
4) Геофізика в інженерній геології, ґрунтознавстві, археології.

Інститут водних проблем і меліорації на конференції представляла старший науковий співробітник відділу зрошення та дренажу Усата Л. з доповіддю «Monitoring of soil salinization and alkalinization when irrigation water is used intensively» («Моніторинг засолення і осолонцювання ґрунтів в умовах інтенсивного використання зрошувальних вод»).

Програма конференції включала екскурсію до Чорнобильської АЕС з оглядом нового конфайнменту–100 («Арки») та відвідування Державного спеціалізованого підприємства «Екоцентр», де було проведено виїзну секцію «Радіоекологія та проблеми утилізації радіоактивних відходів». Організаторами конференції було проведено виставку геофізичного обладнання, на якій були представлені нові розробки вчених геологів, що дозволяють підвищити швидкість і точність проведення геолого-розвідувальних робіт, особливо в складних за рельєфом умовах.

Події та новиниPermalink

Comments are closed.