Громадські консультації щодо проекту Національних цільових показників до Протоколу про воду та здоров’я до Конвенції про охорону та використання транскордонних водотоків та міжнародних озер та заходів з їх досягнення

 19-20 грудня 2018 року ЄЕК ООН разом з ВЕГО «МАМА-86» та Глобальним водним партнерством в Україні (далі ГВП-Україна) відбулись  Громадські консультації щодо проекту Національних цільових показників до Протоколу про воду та здоров’я до Конвенції про охорону та використання транскордонних водотоків та міжнародних озер та заходів з їх досягнення.

Дводенні громадські обговорення проходили за участі представників Мінприроди та МОЗ України, заінтересованої громадськості, громадських організацій, стейкхолдерів з різних регіонів України та м. Києва, представників центральних та місцевих органів влади та міжнародних організацій: Ганна Цвєткова, Ольга Цигульова (ВЕГО «МАМА-86»), Олександр Скапа, Тетяна Рахімова; Олександр Кравченко, Ігор Сатін, Олена Панченко (НІКТІ МГ); Михайло Яцюк, Анатолій Шевченко, Олена Сидоренко (ІВПіМ НААНУ).

Головними завданнями вищезгаданого заходу були:

 – Підвищити обізнаність громадськості щодо Протоколу про воду та здоров’я, його завдання, хід впровадження в Україні та зв’язок з іншими процесами: Цілями сталого розвитку, євроінтеграцією;

– Представити громадськості проект перегляду НЦП до Протоколу про воду та здоров’я та проект Плану заходів їх досягнення;

– Провести публічні обговорення та збір коментарів від заінтересованих сторін до проектів НЦП та Плану заходів до Протоколу;

– Представити та обговорити проект глави «Вода і здоров’я» до Водної стратегії України;

– Поширити знання щодо принципів водного врядування та їх впровадження в Україні.

В рамках проведення вищезазначених Громадських консультацій 20 грудня 2018 року на 8 Сесії «Стратегічне планування у водному секторі: принципи та цілепокладання: напрямок «Вода і здоров’я» виступив із доповіддю Михайло Яцюк. В своїй презентації «Інституційно-організаційні принципи водного врядування і структурні реформи водного управління в Україні» М. Яцюк представив результати досліджень ІВПіМ щодо оцінки кліматичних змін, основні положення Концепції реформування управління водними ресурсами та Стратегії зрошення та дренажу до 2030 року.

Події та новиниPermalink

Comments are closed.