Участь у міжнародній конференції «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» CSIT’2019

З 17 по 20 вересня 2019 року у Національному університеті «Львівська політехніка» проходила XIV Міжнародна конференція «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» (CSIT’2019). http://csit.lp.edu.ua/ У заході прийняли участь представники 11 країн (Японія, Іспанія, Франція, Німеччина, Польща, Туреччина, Швеція, Україна,Чехія, Словаччина, Росія). Робота конференції проходила у пленарному режимі та одночасно на 3-х секціях. Програмою було передбачено біля 200 доповідей за такими основними тематиками: комп’ютерні системи, математичне моделювання, отримання і обробка великих масивів даних, системи штучного інтелекту, індуктивне моделювання, ІоТ, керування проектами та ін.
Від Інституту водних проблем і меліорації участь у заході взяв Ковальчук Володимир Павлович, д.т.н., головний науковий співробітник відділу інформаційних технологій та маркетингу інновацій ІВПІМ НААН. На секції математичне моделювання ним була зроблена доповідь на тему “Оптимізація технологій інтегрованого управління водообміном в територіальних системах для умов сталого розвитку”.
Матеріали доповідей на конференції будуть індексуватись у наукометричних базах даних Scopus та Web of Science.

Конференції, Події та новиниPermalink

Comments are closed.