ЗВЕРНЕННЯ Президії НААН України до вчених, працівників наукових установ і державних підприємств Академії та громадськості

Звернення Президії Національної академії аграрних наук України до вчених, працівників наукових установ і державних підприємств Академії та громадськості

ЗАЯВА колективу наукових працівників ІВПіМ НААН щодо звернення Президії НААН України до Президента України про захист честі та гідності науковців

Ознайомившись зі змістом звернення Президії Національної академії аграрних наук України до Президента України про захист честі та гідності науковців, яке схвалено Президією НААН 19 травня 2021 року, колектив наукових працівників Інституту одноголосно підтримує його.

Необхідність такого звернення та його актуальність не викликає сумніву, особливо коли в засобах масової інформації, в останні роки, з’являється низка брехливої звинувачувальної інформації щодо діяльності Академії та її представників.

Замість висвітлення реальних справ та досягнень аграрної науки, її ролі в забезпеченні постійного зростання аграрного сектора економіки в частці ВВП України, суспільству постійно нав’язується думка про корумпованість та неефективну діяльність НААН.

Викликає стурбованість також порушення честі та гідності науковців нашої Академії, коли ще на стадії досудового розслідування, тобто, коли ще суд не дав оцінку тим чи іншим діям працівника Академії, відбуваються звинувачення та дається оцінка діям і вчинкам цих осіб.

На наш погляд, сьогодні в ставленні до НААН відбуваються порушення вимог статті 3 Конституції України «Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави».

Незважаючи на постійні нападки на Академію та її представників з боку різних правоохоронних органів, не доброчесних засобів масової інформації та громадських організацій, Президія НААН в цих непростих умовах продовжує ефективно працювати, та особисто президент Академії, шановний Гадзало Ярослав Михайлович, займаючи державницьку позицію, демонструючи принциповість та вболівання про майбутнє Академії та її трудові колективи.

Сподіваємось, що наша позиція поділяється іншими колективами Національної академії аграрних наук України, вченими та прогресивною громадськістю. Щиро віримо, що правда переможе, а Президент України захистить Національну академію аграрних наук України і буде сприяти її розвитку!

Слава Україні!

Академія впродовж більше 100 років своєї діяльності завдяки зусиллям вчених та ефективній підтримці держави успішно пройшла етапи перетворення від окремих дослідних полів до державної наукової організації національного рівня, яка здійснює комплексне наукове забезпечення розвитку галузей вітчизняного агропромислового комплексу.

Вчені Академії розробили наукові та практичні засади трансформації радянської системи до ринкових умов, здійснення аграрної та земельної реформи, створили сучасні інноваційні технології виробництва сільськогосподарської продукції. Створили унікальні світового рівня сорти української пшениці, гороху, рису, коноплі, черешні, інших сільськогосподарських культур і породи сільськогосподарських тварин.

Доцільно зазначити, що насінням сортів сільськогосподарських культур, створених вченими НААН, в Україні засівається: пшениці озимої – 86,5%, ячменю ярого – 83, жита озимого та гречки – 97, сої – 71, проса, рису – 97-100%; картопля селекції НААН займає 90% площ. Вітчизняні сорти і гібриди усіх сільськогосподарських культур адаптовані до агрокліматичних зон їх вирощування і в більшості є як морозо-, так і посухостійкими. У мережі НААН щорічно виробляється 140 тис. тонн базового насіння. Майже 80% порід і типів сільськогосподарських тварин в Україні виведені селекціонерами НААН.

Завдяки науковому забезпеченню розвитку галузей вітчизняного агропромислового комплексу, яке здійснює НААН, аграрії щорічно отримують прибуток більше 100 млрд грн. Окрім того, установи і підприємства Академії мають чистий дохід від реалізації продукції власного виробництва, який в 2020 році становив 4,6 млрд грн, тоді як податки і збори були сплачені у розмірі 1,25 млрд грн, що у 2,4 раза перевищує обсяги річного бюджетного фінансування НААН.

Академія широко визнана світовою науковою спільнотою, успішно співпрацює з науковими установами понад 40 країн світу. Державну реєстрацію за кордоном пройшли понад 100 сортів та гібридів сільськогосподарських культур селекції Академії. Установи НААН є членами майже 100 відомих міжнародних наукових асоціацій, об’єднань, дослідних центрів та організацій. Наша Академія є одним із співзасновників Союзу європейських аграрних академій. Майже два десятки вчених Академії є іноземними членами академій провідних країн світу. Підтвердженням результативності діяльності НААН слугує і те, що в 2016 році експерти незалежної Європейської комісії з досліджень та інновацій визнали, що українські розробки передусім у сферах фізичних і аграрних наук мають світовий рівень.

Академія за останні роки провела низку реформ власної мережі установ і підприємств з метою підвищення ефективності їх діяльності. В розвиток цієї роботи у поточному році НААН спільно з Міністерством освіти і науки України підготовлено «План заходів з реформування Національної академії аграрних наук України на 2021-2022 роки», який нині знаходиться на розгляді у Кабінеті Міністрів України.

Незважаючи на адміністративний та моральний тиск на керівництво Академії впродовж уже багатьох років, Президія НААН відповідально заявляє, що всі кроки з реформування  зроблено, вболіваючи про майбутнє Академії та її трудові колективи. На часі стоїть завдання зберегти наукові колективи, адже сформувати нові в сучасних умовах вкрай складно. Дослідні підприємства в своїй діяльності повинні адаптуватись до нових вимог сьогодення.

Названі здобутки вам добре відомі, адже все це результати нашої спільної роботи, до якої долучився кожен з вас. І зараз ми з вами повинні були б обговорювати те, як надалі розвивати вітчизняну аграрну науку, без якої не може бути успішного розвитку вітчизняного агропромислового комплексу.

Однак є негативні сили, які цьому заважають. Вони в діяльності Академії бачать не здобутки та розвиток, а її майновий комплекс та землі, якими вже давно запланували заволодіти. Як би не тверда державницька позиція членів Президії НААН, вони вже давно розтягли б майно Академії, знищили б так як знищили в свій час низку стратегічних вітчизняних підприємств. А так, відповідно до законодавства України будь-який рух майна та земель НААН може відбуватись тільки після погодження таких дій Президією Академії. Але навіть у нинішніх умовах наша Президія таких погоджень не давала, як і не давала у попередній період.

Названі негативні сили – це ненажерливі окремі представники вітчизняного олігархату аграрного бізнесу та їх підручні від владних структур. Переконані, що їх агресивний вплив впродовж останніх років відчула кожна наукова установа, кожне дослідне підприємство, кожен керівник. Не оминула ця напасть членів Президії Академії і особисто її керівника.

Необхідно відмітити, що ці процеси мали місце і раніше, але вони не були настільки масштабними. А коли у 2011 році посаду президента Академії залишив Герой України академік НААН Михайло Васильович Зубець, події почали розвиватись наче в детективі.

Після обрання на посаду президента НААН Гадзала Я.М. у 2014 році ним було ініційовано низку заходів та понад сто звернень до правоохоронних органів з метою захисту земель та майна НААН, які на той час вже захопили бізнесові структури. Таким чином були повернуті Академії: будівля НААН у місті Києві по вулиці Михайла Омеляновича-Павленка, 9 та 26 дослідних господарств з обсягом землекористування понад 111 тисяч гектарів.

На жаль, названі судові рішення не зупинили окремих представників бізнесу та їх близьке оточення. Вони започаткували принизливу широкомасштабну дискредитацію Академії та її керівництва з використанням засобів масової інформації, нав’язуючи керівництву держави та суспільству свої безпідставні оцінки щодо НААН з використанням різних фейків, фальшивих публікацій та брехливих коментарів. Вже понад 5 років окремі засоби масової інформації висвітлюють таку брехню. В правовому полі такі бізнесмени досягають підлої домовленості з окремими владними структурами щодо підтримки процесу знищення НААН із залученням правоохоронних органів та використанням судової влади. Вносяться законодавчі пропозиції відмінити обов’язкове погодження вилучення земель Президією Академії, ліквідувати постійне користування землями в державі взагалі, активізувати добровільну відмову керівництва наукових установ від земельних ділянок. Почастішали випадки вилучення земельних ділянок місцевими органами влади без згоди Президії НААН, намагання вилучення частини земель начебто для потреб учасників бойових дій, а фактично з метою захоплення їх чиновниками-корупціонерами і продажу бізнесменам для збагачення. Місцевими земельними органами ігноруються прохання наукових установ та дослідних підприємств щодо актуалізації документації на право користування землею, внесення її даних у Державний земельний кадастр та Державний реєстр речових прав.

Шляхом неправомірного банкрутства відсторонено від наукової діяльності 12 дослідних господарств з площею 50 тис. га земель. При цьому, лише за 2020-2021 роки зусиллями Академії було в судовому порядку закрито провадження у справах про банкрутство 5 дослідних господарств.

Відкрито багато проваджень правоохоронними органами щодо порушень академічними установами земельного законодавства, за якими уже впродовж більше 5 років не прийняті будь-які рішення, хоча зазначені порушення стосуються органів Держгеокадастру та місцевих органів влади. Окремі структури і так звані «громадські організації» використовують відкриті кримінальні справи для шантажу керівників Академії, директорів наукових установ, вимагають передачі їм земельних ділянок у приватну власність або в оренду, заміни керівників дослідних господарств і призначення «їхніх людей».

Тиск бізнесових структур на Академію та її керівництво відбувається постійно – тримають «у напруженні», при цьому широко використовуються протизаконні дії. Що вже говорити про директорів наукових установ та дослідних підприємств, якщо, наприклад – президенту НААН, знаній в Україні та за її межами людині оголошується підозра у фізичній протидії судовому виконавцю.

Тільки упродовж останніх 2020 та 2021 років представниками правоохоронних органів було проведено більше 20 слідчих дій (а саме, обшуків, тимчасових доступів) в приміщенні апарату Президії НААН. І кожен обшук – це ціле дійство, коли для виїмки двох сторінок наказу по Академії до її будівлі приїжджає озброєний спецназ і численна група слідчих. Раніше, на запити правоохоронців, секретаріат Президії сам надавав їм запитувані матеріали. Проти Академії, її наукових установ та дослідних підприємств за 2020-2021 роки було зареєстровано більше 30 кримінальних проваджень, які здебільшого слугують лише підставами для постійних допитів, слідчих дій, та є «страшилкою» для підозрюваних, щоб вони були більш компромісними щодо домагань бізнесу. Окрім того, має місце безліч випадків, коли ще на стадії досудового розслідування, тобто, коли ще навіть суд не дав оцінку тим чи іншим діям працівника Академії, а в засобах масової інформації з’являється низка брехливої звинувачувальної інформації щодо вчинків такої особи.

А де презумпція невинуватості, хіба цивілізовані закони вже не працюють в Україні?

Ті, хто організовує названі дії, повинні зрозуміти, що вони будуть відповідати за беззаконня, яке творять над Академією, її установами, підприємствами та їх керівниками. Жаль тільки часу і сил на боротьбу з цим безглуздям і цими нелюдями, які ради збагачення вже забули про справедливість і порядність. Але справедливість переможе. Правду не засудити!

Президія НААН, продовжує ефективно працювати, а її члени не втратили віру в справедливість, в правильність дій президента Академії і 19 травня 2021 року одноголосно схвалили «Звернення Президії Національної академії аграрних наук України до Президента України про захист честі та гідності науковців», зі змістом якого Ви можете ознайомитись на сайті НААН.

Шановні вчені, працівники наукових установ і державних підприємств Академії! Ми просимо Вас зберігати спокій, сумлінно, як це було і раніше, працювати на розвиток аграрної науки, вітчизняного агропромислового комплексу та розбудову нашої рідної України!

Щиро віримо, що правда переможе, Президент України захистить Національну академію аграрних наук України і буде сприяти її розвитку!

Слава Україні! 

Звернення ухвалено одноголосно на засіданні Президії НААН 28 травня 2021 року (протокол № 8).

 

Анонси, Події та новиниPermalink

Comments are closed.