Міжнародна науково-практична конференція «Підземні води як стратегічний ресурс економічного розвитку держави» присвячена Всесвітньому дню водних ресурсів

Інститут водних проблем і меліорації НААН України продовжує роботу в умовах воєнного часу в дистанційному режимі.

Запрошуємо Вас прийняти участь у роботі Міжнародної науково-практичної онлайн-конференції «Підземні води як стратегічний ресурс економічного розвитку держави», присвяченій Всесвітньому дню водних ресурсів. Мета конференції – актуалізувати і привернути увагу спільноти до проблем стану водних об’єктів та до нестачі питної води, необхідності збереження та раціонального використання водних ресурсів. 

З об’єктивних причин, онлайн-конференцію перенесено з 22 березня 2022 року до закінчення воєнного стану в Україні, але ми, працюючи в екстремальних умовах, сформували збірник матеріалів конференції та розмістили його у відкритому доступі на сайті Інституту за посиланням https://doi.org/10.31073/mivg2022

Вимоги до оформлення матеріалів конференції

Обсяг тез не повинен перевищувати 2 повні сторінки, включаючи рисунки і таблиці. Матеріали повинні бути підготовлені за допомогою редактора MS Word.

Аркуш формату А4. Поля: ліве – 3 см, праве, нижнє, верхнє – 2 см. Шрифт: Times New Roman, кегль – 14, інтервал – 1 пт. Тези доповідей повинні містити: індекс УДК у лівому верхньому куті; заголовок – великими літерами, вирівнювання – по центру; прізвище автора (авторів) – виділені напівжирним шрифтом, вирівнювання – по правому краю, прізвище доповідача необхідно підкреслити; назву установи, місто та e-mail доповідача.

СЛАВА НАЦІЇ! З повагою оргкомітет конференції.

Завантажити детальну інформацію щодо участі у конференції та запрошення можна за посиланням   download eng.version

Конференції, Події та новиниPermalink

Comments are closed.