Міжнародний досвід інтегрованої консолідації земельних та водних ресурсів: організація, процедури, впровадження – можливості для України

З 18 травня по 1 червня пройшла серія вебінарів спільного заходу проекту Німецько- Українського політичного Діалогу та Національного університету водного господарства та природокористування  (НУВГП) – «Міжнародний досвід інтегрованої консолідації земельних та водних ресурсів: організація, процедури, впровадження – можливості для України». Метою серії вебінарів було ознайомлення з базовими засадами інтегрованого управління земельними та водними ресурсами та досвідом організації та виконання реальних проектів інтегрованої консолідації водних та земельних ресурсів у різних європейських країнах.

Учасникам заходу були представлені наступні лекції:

  • Проекти інтегрованої консолідації земельних та водних ресурсів у Нідерландах, Болгарії, Туреччині та Україні. Хенк Мун (Henk Moen) – консультант з управління водними та земельними ресурсами та розвитку сільських територій, Нідерланди;
  • Підтримка ФАО (Всесвітньої продовольчої організації) у консолідації земельних ресурсів та використанні земельному банку у Європі та Центральній Азії. Доктор Мортен Хартвігсен (Morten Hartvigsen) – керівник напряму з Обігу земель та Координатор регіональних ініціатив офісу ФАО по Європі та Центральній Азії (ФАО)
  • Проблеми та сучасні виклики використання земельних та водних ресурсів на меліорованих територіях Полісся та інших регіонів України. Проф. Василь Турченюк – зав. кафедрою водної інженерії та водних технологій НУВГП.
  • Принципи інтегрованого, територіального управління земельними та водними ресурсами та перспективи їх застосування в Україні. Проф. Ольга Жовтоног – проф. кафедри водної інженерії та водних технологій НУВГП.
  • Методи та інструменти розробки та впровадження інтегрованих планів управління земельними та водними ресурсами на різних типах територій. Жовтоног О.І. – проф. кафедри водної інженерії та водних технологій НУВГП.
  • Застосування ГІС та ДЗЗ для моделювання та оцінки сценаріїв водо-землекористування на рівні річкових басейнів, ОТГ та окремих господарств. Клімов С.В. – зав. кафедрою гідроінформатики, НУВГП.

Учасники, що повноцінно прийняли участь у роботі всіх трьох вебінарів (18.05.2022, 24.05.2022, 01.06.2022), отримали сертифікат про набуття відповідних компетенцій. Для цього після кожної лекції вони проходили тестування. 

Від Інституту водних проблем і меліорації участь у вебінарі «Міжнародний досвід інтегрованої консолідації земельних та водних ресурсів: організація, процедури, впровадження – можливості для України» прийняли завідувач відділу зрошення Віталій Поліщук та науковий співробітник відділу інформаційних технологій та маркетингу інновацій Алла Салюк.  

Вітаємо наших науковців з проходженням курсу вебінарів та отриманням відповідних сертифікатів!

Вебінари, Події та новиниPermalink

Comments are closed.