Інформація щодо виконання фундаментальних досліджень за ПНД НААН 04 «Cтале водокористування, формування водної безпеки, розвитку меліорації та ефективного використання меліорованих земель в умовах змін клімату» («Водна безпека та меліорація земель в умовах змін клімату»)

Інформація щодо виконання фундаментальних досліджень за ПНД НААН 04 «Cтале водокористування, формування водної безпеки, розвитку меліорації та ефективного використання меліорованих земель в умовах змін клімату» («Водна безпека та меліорація земель в умовах змін клімату»)

Підпрограма 2. Відновлення та розвиток зрошення і дренажу в Україні в умовах змін клімату.

Відповідно до завдання 04.02.00.11 Ф «Дослідження процесів формування водного і поживного режимів за поєднання різних способів зрошення та обробітку ґрунту на меліорованих землях в умовах змін клімату» (2021-2025 рр.) наукова робота виконується на базі ДП «ДГ «Великі Клини» ІВПіМ НААН» Херсонської області, що наразі перебуває під тимчасовою окупацією у зв’язку з агресією рф щодо України.

У 2022 році продовжуються дослідження з вивчення впливу різних технологій обробітку ґрунту, але цього року в богарних умовах і за неможливості вивчення усіх факторів дослідження, що передбачено робочою програмою.

Рисунок. Дослідні ділянки за варіантами у різні фази росту і розвитку кукурудзи

Дослідження щодо впливу різних технологій обробітку ґрунту та способів зрошення ведуться з 2019 року і наразі можемо фіксувати певні зміни.

Відмічено вплив технологій обробітку ґрунту та зрошення на приріст біомаси рослин на дослідних ділянках:

  • на ділянках за традиційних технологій приріст біомаси на 49 % менший, порівняно з ділянками за нульових технологій;
  • на ділянках за підґрунтового краплинного зрошення (ПКЗ) приріст біомаси на 13 % більший порівняно з ділянками за краплинного зрошення (КЗ).

Рисунок. Зміна приросту біомаси кукурудзи за різних технологій обробітку ґрунту та способів зрошення (за використання NDVI)

 

За дослідний період (02.05-04.09 2022 р.) зафіксовано 28 мм опадів, що на 42 % менше середньобагаторічних значень. Сума активних температур склала 1590°С. Критичний період росту і розвитку кукурудзи характеризувався тепловим шоком, коли фіксували максимальні температури – плюс 30-37°С.

Відмічено низький вміст вологи у ґрунті (у верхньому та кореневмісному шарах):

  • у верхньому шарі ґрунту у 1,8 рази менше порівняно з 2021 р. та 2,7 рази менше порівняно з 2020 р. (початок вегетації);
  • у кореневмісному шарі ґрунту у 1,5 рази менше порівняно з 2021 р. та 2,0 рази менше порівняно з 2020 р. (критичний період вегетації).
  • у кореневмісному шарі ґрунту у 1,9 рази менше порівняно з 2021 р. та 1,9 рази менше порівняно з 2020 р. (кінець критичної фази).

Незважаючи на аномальні кліматичні умови і відсутність зрошення на ділянках за нульових технологій фіксуємо вищі показники приросту біомаси та якісні характеристики початків порівняно з ділянкою за класичною технологією обробітку ґрунту (традиційні технології).

Рисунок. Дослідні ділянки за варіантами у фазу повної стиглості кукурудзи

Також у рамках проєкту “Розробка інтегрованого комплексного підходу до управління природними ресурсами для земель в посушливих умовах: впровадження агроекологічних практик з використанням підґрунтового краплинного зрошення та реконструкцією лісосмуг” (за Угодою від 28 березня 2019 року між ФАО та ІВПіМ НААН) на базі ДП «ДГ «Великі Клини» ІВПіМ НААН» Херсонської області продовжуються дослідження у частині відновлення лісосмуг.

Ділянка, на якій запроєктовано лісосмугу характеризується напівпустельним, проте помірним мікрокліматом, з ознаками субтропічного континентального. Влітку пісок прилеглої Олешківської пустелі нагрівається до +70°C, і гарячі висхідні потоки, що йдуть від пісків, розганяють дощові хмари, тому у вегетаційний період для більшості сільськогосподарських культур сумарна кількість продуктивних опадів на території рідко перевищує 150 мм, а цьогоріч лише 28 мм. З екстремальних природних явищ слід також відмітити часті суховії, які в окремі роки тривають до 60 днів і пилові бурі з тривалістю до 20 днів за рік. Континентальність клімату має значні добові та сезонні амплітудами температури.

За таких кліматичних умов на ділянці дуже важко вести сільськогосподарську практику і ще й без зрошення, хоча лісосмуга росте і лише з рослинним покривом, що представлено дернинною рослинністю (ковил, типчак тощо) може повноцінно функціонувати.

Рисунок. Рослини запроєктованої лісосмуги

Події та новиниPermalink

Comments are closed.