Доповідь директора Інституту Михайла ЯЦЮКА на Президії НААН: «Про ефективність діяльності Інституту водних проблем і меліорації НААН»

25 жовтня на засіданні Президії Національної академії аграрних наук було заслухано доповідь директора  Інституту водних проблем і меліорації НААН Михайла ЯЦЮКА – «Про ефективність діяльності Інституту водних проблем і меліорації НААН». У своєму виступі директор представив сучасну структуру Інституту з його науковим кадровим потенціалом та акцентував увагу на основних результатах досліджень наукового і політичного рівня. Михайло Васильович запропонував модель покращення кваліфікації кадрового потенціалу через міжнародні стажування, участь у різних грантах та ініціативах, підвищенні мобільності і публікаційної активності науковців Інституту у виданнях, що входять до міжнародних наукометричних баз. У своєму виступі директор аргументував інформацію про фінансовий стан Інституту за період 2020-2023 рр. наведеною кількістю укладених договорів, рівнем бюджетного фінансування та обсягами коштів спеціального фонду. Михайло Васильович представив план з покращення і розширення дослідно- експериментальної та лабораторної бази Інституту, а також навів приклад щодо початку виконання цього плану з введених в експлуатацію у 2023 році 3-х дослідних  полігонів зрошення в межах Київської області та придбанні спеціалізованого обладнання для потреб лабораторії природокористування.

Для покращення роботи Інституту та підвищення його визнання і репутації у науковому та громадському просторі подальшими стратегічними кроками, означеними Михайлом ЯЦЮКОМ, є:

  • Актуалізація завдань за фундаментальними і прикладними дослідженнями згідно поточної ситуації в Україні та світі. 
  • Розширення участі у внутрішніх та міжнародних грантах, тендерах та конкурсах.
  • Оновлення наукового-технічного обладнання та лабораторного устаткування.
  • Підготовка висококваліфікованих науковців та фахівців.
  • Включення журналу «Меліорація і водне господарство» до наукометричної бази Web of Science Core Collection.
  • Поліпшення соціально-побутових і житлових умов співробітників Інституту.
  • Поглиблення співпраці з бізнесом як основи збільшення надходжень до спецфонду.
Події та новиниPermalink

Comments are closed.