Звіт про виконання ПНД НААН 4 “Водна безпека та меліорація земель в умовах змін клімату” за 2023 рік

На загальних зборах Відділення землеробства, меліорації та механізації Національної академії аграрних наук України, що відбулися 1 лютого, директор Інституту водних проблемі і меліорації НААН Михайло Яцюк представив основні результати виконання Програми 4 “Водна безпека та меліорація земель в умовах змін клімату” за етапами 2023 року. Свою презентацію доповідач розпочав з розгляду структури Програми 4 та розподілу завдань за установами-співвиконавцями. Для кожного фундаментального та прикладного завдання Михайло Васильович навів основні наукові результати за підпрограмами, що охоплюють формування водної безпеки та відтворення водних ресурсів в Україні, вдосконалення технологій зрошення, спрямованих на підвищення ефективності використання меліорованих земель, а також відновлення та розвиток системи зрошення і дренажу в Україні. Також Михайло ЯЦЮК звернув увагу на співпрацю Інституту з вітчизняними компаніями щодо забезпечення населення питною водою в екстремальних умовах. Він також навів приклади покращення та розширення дослідно-експериментальної і лабораторної бази Інституту шляхом введення в експлуатацію науково-дослідних полігонів та придбання спеціалізованого обладнання.

Підсумував директор свою доповідь, зазначивши зростання обсягів підготовки наукових кадрів через докторантуру та аспірантуру, оцінив рейтинг наукової продуктивності та фінансові показники діяльності інституту за рік. Зведений короткий звіт за ПНД НААН 4 за 2023 рік отримав позитивну оцінку та був рекомендований до затвердження.

Події та новиниPermalink

Comments are closed.