Звіт Михайла ЯЦЮКА, директора Інституту водних проблем і меліорації, щодо результатів його діяльності за рік на посаді директора

22 лютого, відбувся звіт Яцюка Михайла Васильовича, директора Інституту водних проблем і меліорації Національної академії аграрних наук України, щодо результатів його діяльності за рік на посаді директора. Захід пройшов у змішаному режимі, більша частина науковців була присутня особисто, інші долучилися до зібрання у режимі онлайн. У ході звіту Михайло Васильович представив досягнення та виклики, над якими Інститут під його керівництвом працював протягом року.

Розпочав доповідач з кадрового потенціалу Інституту, навівши актуальні дані щодо кількості працівників в цілому та у розрізі підпорядкованих наукових установ. Також директор оцінив професійні здібності та потенціал розвитку співробітників, зокрема зазначив зростання кількості міжнародних стажувань працівників та активну роботу у напрямку підготовки наукових кадрів через докторантуру та аспірантуру. Щодо наукової діяльності Михайло Васильович представив кількість результатів наукових досліджень за підпрограмами та відмітив високий рівень публікаційної активності у наукометричних базах.

Окремо зупинився на високих показниках науково-організаційної роботи із рекламування наукових розробок та значній кількості проведених заходів для їх просування та комерціалізації. Діяльність Інституту у сфері інтелектуальної власності доповідач охарактеризував як недостатню, зазначивши низький рівень захисту об’єктів прав інтелектуальної власності та патентування результатів досліджень. Інститут підтвердив свій професіоналізм при виконанні міжнародних угод з міжнародними фінансовими інституціями такими як Світовий Банк та NATO; вітчизняними замовниками, зокрема Міністерством освіти і науки України.

Підсумовуючи доповідь, директор чітко визначив завдання на майбутнє в частині удосконалення системи та методів управління для підвищення ефективності діяльності Інституту, а також подальше осучаснення науково-дослідної і лабораторної бази та матеріально-технічного забезпечення.

Події та новиниPermalink

Comments are closed.