Аналіз діяльності, обговорення наукової роботи та перспектив розвитку Сарненської дослідної станції

На вченій раді Інституту водних проблем і меліорації, яка відбулася 29 лютого, директор Сарненської дослідної станції, Микола Стецюк, поділився інформацією про поточний стан та перспективи діяльності станції. Він розповів про структуру установи, динаміку кадрового потенціалу та участь науковців у виконанні фундаментальних і прикладних наукових проектів головної установи. Окремо Микола Стецюк зупинився на джерелах та обсягах надходжень до спецфонду та розповів про ситуацію щодо укладання договорів. Його доповідь викликала жваве обговорення членами вченої ради, вони задавали багато запитань та вносили конструктивні пропозиції щодо можливих поліпшень роботи станції. Зокрема додаткового опрацювання з юридичної точки зору потребують договори з потенційними замовниками; оптимізація наукових і допоміжних підрозділів. Для покращення фінансового стану науковцям станції необхідно подавати заявки та самостійно виконувати фундаментальні та прикладні проекти в напрямках ефективного використання осушуваних земель та формування перспективних систем аграрного виробництва, оптимізації поживного режиму ґрунту на основі формування оптимальної інтенсивності балансу біогенних елементів, вивченні процесів водоспоживання рослин та розробці науково-методологічних основ управління водним режимом на осушуваних землях, тощо.

Багато пропозицій та ідей було запропоновано директору станції щодо більш продуктивного використання наявного лабораторного обладнання, техніки, господарських будівель та споруд. На думку членів вченої ради ці пропозиції відкривають нові перспективи для розвитку і вдосконалення діяльності станції.

Події та новиниPermalink

Comments are closed.