Пройшли курси підвищення кваліфікації «Сучасні технології і технічні засоби у меліорації»

З 25 по 28 червня в Інституті водних проблем і меліорації НААН пройшли онлайн-курси підвищення кваліфікації наукових та науково-педагогічних працівників на тему «Сучасні технології і технічні засоби у меліорації». Протягом 4-х днів учасники ознайомилися з лекціями на такі теми:

 • Формування водної політики в Україні, забезпеченість водними ресурсами та адаптаційні заходи в умовах зміни клімату.
 • Концептуальні засади відновлення і розвитку меліорацій в Україні в умовах зміни клімату, війни та післявоєнної відбудови.
 • Інституційна реформа водогосподарської галузі.
 • Наукові основи формування сталих біоенергетичних агроекосистем.
 • Наукові основи адаптації екосистем Полісся України до кліматичних змін.
 • Інформаційні технології в управлінні зрошенням.
 • Інформаційна система управління зрошенням «Полив онлайн»
 • Особливості проєктування і будівництва систем зрошування.
 • Ґрунт як основний об'єкт гідротехнічної меліорації.
 • Вплив меліоративних заходів на термодинамічну взаємодію ґрунтів з довкіллям та їхню біопродуктивність.
 • Науково-методичні засади еколого-меліоративного моніторингу зрошуваних земель.
 • Концептуальні засади управління зрошенням.
 • Метод призначення строків поливу – основа режимів зрошення.
 • Використання методу «Penman-Monteith» для управління зрошенням.
 • Використання даних дистанційного зондування Землі у сфері водних ресурсів та меліорації.
 • Експлуатація зрошувальних систем.
 • Технології ремонтно-відновлювальних робіт на гідротехнічних спорудах зрошувальних систем.

Попри дефіцит електроенергії в країні, до онлайн-курсів доєдналися близько 60 учасників. Проведені лекції сприяли розширенню знань у сфері меліорації та підготовці до вирішення складних завдань, що виникають через зміну клімату та соціально-економічні трансформації. Вони також надали можливість науковцям обмінятися досвідом і новітніми підходами у формуванні водної політики, розробці ефективних технологій зрошення та управління водними ресурсами, що є ключовими для забезпечення сталого розвитку агросектору України. Кожен учасник курсів отримає електронний та поліграфічний сертифікат про їх успішне проходження.

Події та новиниPermalink

Comments are closed.