Дослідна мережа

Page in English

Дослідна мережа Інституту водних проблем і меліорації НААН включає дослідні станції та підприємства.

До мережі Інституту відносяться юридично самостійні дослідні станції, які виконують частину науково-дослідних робіт, забезпечують виробництво елітного та гібридного насіння овочевих і баштанних культур (Південна державна сільськогосподарська дослідна станція, Кам’янсько-Дніпровська дослідна станція, Сарненська дослідна станція ), ведуть впровадження і пропаганду досягнень НТП.

На дослідних станціях виконується частина наукової проблематики, яка є складовою державних науково-технічних програм. При цьому напрями науково-дослідних робіт носять спеціалізований характер залежно від зональних умов, наукових традицій і матеріального забезпечення кожної станції.

У зв’язку з великою різноманітністю природно-господарських умов України наукові установи дослідної мережі інституту виконують роль регіональних осередків меліоративної науки, ведуть наукові дослідження і виконують доопрацювання, адаптацію і впровадження нових технологій і технічних рішень з урахуванням місцевих умов, здійснюють пропаганду досягнень науки і техніки, надають науково-консультативні послуги тощо.

Основні напрями наукової і господарської діяльності дослідної мережі інституту:

Південна державна сільськогосподарська дослідна станція Інституту водних проблем і меліорації Національної академії аграрних наук України – проведення наукових досліджень, апробації і впровадження наукових розробок з питань зрошення просапних в багаторічних культур; вирішення проблем ефективного використання зрошувальних земель, проведення селекційних досліджень та розробка технологій вирощування овочевих, баштанних, плодових, ягідних культур та винограду; виконання науково-дослідних робіт з фундаментальних та прикладних проблем сільськогосподарських меліорацій, селекції овочевих і баштанних культур, апробації та впровадження закінчених наукових розробок; проведення виробничої перевірки, вдосконалення, освоєння прогресивних технологій, розробка прогнозів і програм за основними проблемами і напрямами розвитку питань зрошення просапних багаторічних культур, науково-консультативні послуги, дорадництво, маркетинг виробництва овочевих і баштанних культур.

Кам'янсько-Дніпровська дослідна станція Інституту водних проблем і меліорації Національної академії аграрних наук України – наукове обґрунтування розвитку зрошення у південних областях України, дослідної перевірки в зональних умовах та широкого впровадження у практику передового досвіду ефективного використання зрошувальних земель та нових досягнень меліоративної науки;

Сарненська дослідна станція Інституту водних проблем і меліорації Національної академії аграрних наук України – виконання наукових досліджень в галузі інженерних меліорацій та меліоративного землеробства, як осередок впровадження і розповсюдження наукових розробок Інституту, Станції та інших наукових установ Академії, поширення передового досвіду, збереження, відтворення та ефективного використання земельних і водних ресурсів Полісся, проведення агроекологічних та радіоекологічних досліджень і моніторингу меліорованих земель.

Державне підприємство «Дослідне господарство «Великі Клини» Південної державної сільськогосподарської дослідної станції Інституту водних проблем і меліорації Національної академії аграрних наук України – організаційно-господарське забезпечення Південної ДСГДС ІВПіМ НААН умовами для своєчасного і високоякісного проведення наукових досліджень, випробувань і доопрацювання наукових розробок, їх апробації, проведення виробничої перевірки та впровадження їх у виробництво та іншої господарської діяльності.

Державне підприємство «Дослідне господарство «Брилівське» Інституту водних проблем і меліорації Національної академії аграрних наук України – організаційно-господарське забезпечення науково-дослідним установам Академії умов для проведення досліджень, випробувань і доопрацювання наукових розробок, їх апробації, проведення виробничої перевірки та впровадження їх у виробництво та іншої господарської діяльності; наукове обґрунтування розвитку зрошення у південних областях України, дослідної перевірки в зональних умовах та широкого впровадження у практику передового досвіду ефективного використання зрошуваних земель та нових досягнень меліоративної науки.

Державне підприємство «Центральна лабораторія якості води та грунтів» Інституту водних проблем і меліорації Національної академії аграрних наук України – підвищення наукового та методичного рівня досліджень якості води і ґрунтів для раціонального їх використання, а також досліджень з розробки технологій утилізації стічних вод та стоків тваринницьких комплексів у сільському господарстві;

Державне підприємство «Проектно-технологічне бюро» Інституту водних проблем і меліорації Національної академії аграрних наук України – посилення інноваційної діяльності шляхом залучення позабюджетних і бюджетних коштів для комплексного вирішення питань з проектування, реконструкції та модернізації меліоративних систем; розробка проектів з будівництва, реконструкції та модернізації меліоративних систем, а також гідротехнічних споруд та водних об’єктів; розробка проектно-кошторисної документації зі створення та зрошення багаторічних насаджень, овочевих та інших просапних культур; розробка комплексних систем захисту території і населених пунктів від затоплення і підтоплення; проекти зрошення газонів, спортивних арен, декоративних насаджень, квітників тощо; господарська діяльність у галузі водного господарства та сільськогосподарських меліорацій

Comments are closed.