Оголошення щодо прийому до аспірантури та докторантури ІВПіМ НААН на 2019 н.р.

ІНСТИТУТ ВОДНИХ ПРОБЛЕМ І МЕЛІОРАЦІЇ 

НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ

ОГОЛОШУЄ НАБІР В АСПІРАНТУРУ 

на 2020/2021 н.р. для здобуття наукового ступеня доктора філософії

за спеціальностями: 201 Агрономія (спеціалізації: Меліоративне землеробство

та Сільськогосподарські меліорації) та 192 Будівництво та цивільна інженерія (спеціалізації: Водна інженерія і технології  та Гідротехнічне будівництво)

Підготовка в аспірантурі ІВПіМ НААН здійснюється за рахунок:

—        коштів Державного бюджету України (якщо третій ступінь вищої освіти громадянин здобуває вперше за кошти державного бюджету);

—        коштів юридичних та фізичних осіб (на умовах контракту).

Форми і строки підготовки в аспірантурі:

денна (очна) форма – 4 роки;
заочна форма – 4 роки.

Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії за державним замовленням здійснюється виключно в аспірантурі за очною формою навчання.

Вступні випробування прописані в правилах прийому в аспірантуру ІВПІМ НААН.

                     Документи, що подаються при вступі в аспірантуру:    

—        заява на ім’я директора Інституту водних проблем і меліорації Національної академії аграрних наук України;

—        особовий листок з обліку кадрів, засвідчений печаткою тієї установи, в якій вступник до аспірантури навчається або працює;

—        2 фотокартки 3×4;

—        список опублікованих наукових праць і винаходів; відбитки опублікованих статей/тез (за наявності) або дослідницьку пропозицію з обраної спеціальності;

—        медична довідка про стан здоров’я за формою № 086/о;

—        засвідчена копія диплома про закінчення вищого навчального закладу. Особам, які здобули вищу освіту за кордоном, встановлюється еквівалентність поданого диплома відповідно до «Порядку визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах наукових ступенів», затвердженого наказом Міністерства науки і освіти України  від 05.08.2016 р. № 952;

—        рекомендація Вченої ради вищого навчального закладу або наукової установи (за наявності);

—        копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (для осіб, які вступають до аспірантури на денну форму навчання);

—        довідка з постійного місця реєстрації (для осіб, які мають намір проживати в гуртожитку);

—        міжнародний   сертифікат   з   іноземної  мови,   який   засвідчує рівні С1– С2 (за наявності).

Паспорт, диплом про вищу освіту, подаються вступниками особисто. У випадку надсилання цих документів поштою або через представника, надаються копії завірені нотаріально.

Документи приймаються по 22.08.2019 р. за адресою: 03022 м. Київ, вул. Васильківська, 37, кім. 101 Відділ наукових кадрів та аспірантури ІВПіМ НААН.

Телефон для довідок : (044) 257-12-4569; 257-40-30.

ІНСТИТУТ ВОДНИХ ПРОБЛЕМ І МЕЛІОРАЦІЇ 

НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ

ОГОЛОШУЄ НАБІР В ДОКТОРАНТУРУ

на  2020/2021 н.р. для здобуття наукового ступеня доктора наук

за спеціальностями: 201 Агрономія (спеціалізації: Меліоративне землеробство

та Сільськогосподарські меліорації) та 192 Будівництво та цивільна інженерія

(спеціалізації: Водна інженерія і технології  та Гідротехнічне будівництво)

Підготовка в докторантурі ІВПіМ НААН здійснюється за рахунок:

—        коштів Державного бюджету України (якщо третій ступінь вищої освіти громадянин здобуває вперше за кошти державного бюджету);

—        коштів юридичних та фізичних осіб (на умовах контракту).

Форми і строки підготовки в докторантурі:

денна (очна) форма – 2 роки.

 Документи, що подаються при вступі в докторантуру:

—        заява на ім’я директора Інституту водних проблем і меліорації Національної академії аграрних наук України;

—        особовий листок з обліку кадрів, засвідчений печаткою тієї установи, в якій вступник до докторантури  працює;

—        2 фотокартки 3×4;

—        список опублікованих наукових праць і винаходів; відбитки опублікованих статей/тез  та письмова характеристика наукової діяльності вступника, складена доктором наук, який є штатним науково-педагогічним або науковим працівником Інституту водних проблем і меліорації Національної академії агарних наук України, із згодою бути науковим консультантом в разі його вступу до докторантури;

—        медична довідка про стан здоров’я за формою № 086/о;

—        засвідчена копія диплома про закінчення вищого навчального закладу;

—        засвідчена копія диплома доктора філософії або кандидата наук. Особам, які здобули вищу освіту за кордоном, встановлюється еквівалентність поданого диплома відповідно до «Порядку визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах наукових ступенів», затвердженого наказом Міністерства науки і освіти України  від 05.08.2016 р.   № 952;

—        рекомендація Вченої ради вищого навчального закладу або наукової установи (за наявності);

—        копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;

—        довідка з постійного місця реєстрації (для осіб, які мають намір проживати в гуртожитку).

Паспорт, диплом про вищу освіту, диплом доктора філософії або кандидата наук подаються вступниками особисто. У випадку надсилання цих документів поштою або через представника, надаються копії завірені нотаріально.

Документи приймаються по 17.08.2019 р. за адресою: 03022 м. Київ, вул. Васильківська, 37, кім. 101. Відділ наукових кадрів та аспірантури ІВПіМ НААН.

Телефон для довідок : (044) 257-12-4569;  257-40-30.

НАКАЗ №77 від 8 листопада 2019р. Щодо введення в дію затверджених Вченою радою Інституту водних проблем і меліорації Національної академії аграрних наук України Положення про приймальну комісію та Правил прийому до аспірантури і докторантури

Обсяги прийому до аспірантури і докторантури при Інституті водних проблем і меліорації НААН
за рахунок коштів Держзамовлення на 2019 рік

ПРАВИЛА прийому до  аспірантури при  Інституті водних проблем і меліорації  Національної академії аграрних наук України для здобуття наукового ступеня доктора філософії в 2019 році.

ПОЛОЖЕННЯ про приймальну комісію Інституту водних проблем і меліорації Національної академії аграрних наук України

ПРОГРАМА вступного іспиту до аспірантури за галуззю знань 20 «Аграрні науки та продовольство» із спеціальності 201 «Агрономія»

ПРОГРАМА вступного іспиту до аспірантури за галуззю знань 19 «Архітектура та будівництво» із спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія»

ПРОГРАМА вступного іспиту до аспірантури з іноземної мови

ПРАВИЛА прийому до  докторантури при  Інституті водних проблем і меліорації  Національної академії аграрних наук України для здобуття наукового ступеня доктора наук в 2019 році

 

Comments are closed.