Оголошення щодо прийому до аспірантури та докторантури ІВПіМ НААН на 2022 н.р.

Інститут водних проблем і меліорації  Національної академії аграрних наук України  оголошує конкурсний набір до аспірантури для здобуття наукового ступеня доктора філософії  та докторантури на денну форму навчання за спеціальностями: 

До аспірантури приймаються особи, які здобули ступінь магістра.

Документи, що подаються при вступі до аспірантури:

 • Заява на ім’я директора Інституту та 2 фотокартки 3х4.
 • Особовий листок з обліку кадрів, засвідчений печаткою тієї установи, в якій вступник до аспірантури навчається або працює.
 • Рекомендація вченої ради вищого навчального закладу освіти або наукової установи (за наявності).
 • Медична довідка про стан здоров’я за формою № 086/о.
 • Автобіографія
 • Копія паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (для осіб, які вступають до аспірантури на денну форму навчання).
 • Засвідчена копія диплома про закінчення вищого навчального закладу з додатком із зазначенням оцінок з навчальних дисциплін. Особам, які здобули вищу освіту за кордоном, встановлюється еквівалентність поданого диплома відповідно до «Порядку визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах ступенів вищої освіти», затвердженого наказом МОН України № 504 від 05.05.2015р.
 • Копія трудової книжки (для осіб, які вступають до аспірантури  на денну форму навчання).
 • Довідка з постійного місця реєстрації (для осіб, які мають намір проживати в гуртожитку).
 • Список опублікованих наукових праць і винаходів; відбитки опублікованих статей/тез (за наявності) або дослідницька пропозиція з обраної спеціальності.

Міжнародний сертифікат з іноземної мови, який засвідчує рівні не нижче рівня В2 (за наявності).

Документи, що подаються при вступі до докторантури:

Крім вище перерахованих документів подається:

 • Копія диплома доктора філософії.
 • Витяг з протоколу вченої ради ІВПіМ про рекомендацію щодо вступу до докторантури.
 • Розгорнутий план дисертації (монографії) або детальний план необхідних публікацій для формування твєї сукупності статей, на базі якої планується здобуття наукового ступеня доктора наук.
 • Письмова характеристика наукової діяльності вступника, складена доктором наук, який є штатним науковим працівником установи, зі згодою бути науковим консультантом в разі його вступу до докторантури

Паспорт, диплом про вищу освіту, подаються вступниками особисто.

Більш розгорнута інформація щодо вступу до аспірантури знаходиться на сайті Інституту за посиланням

Прийом заяв і документів для вступу в аспірантуру з 22 липня по 21 серпня 2022р.

Прийом заяв і документів для вступу в докторантуру з 16 липня по 17 серпня 2022р.

Наша адреса: 03022, м. Київ, вул. Васильківська, 37, Україна  тел: +38(044)2574030; 2574041;

факс: +38(044)2574001

Comments are closed.