Лабораторія водопостачання і водовідведення

Лабораторія водопостачання і водовідведення

Завідувач лабораторії: Мацелюк Євген Михайлович, к.т.н., ст. наук. співробітник Ідентифікатори та профілі: ORCID ID

Науковці та фахівці підрозділу:

Головний науковий співробітник – Чарний Дмитро Володимирович, д.т.н., ст.наук.співр.; Ідентифікатори та профілі: ORCID iDScopus;

Старший науковий співробітник – Мосійчук Ярослава Борисівна, Ph.D. Ідентифікатори та профілі: https://orcid.org/0000-0002-9754-6522; https://www.webofscience.com/wos/author/record/39988834; https://scholar.google.com/citations?user=iPnt5DoAAAAJ&hl=ru

Старший науковий співробітник – Стасюк Сергій Ростиславович, к.т.н. Ідентифікатори та профілі: ORCID ID

Науковий співробітник – Левицька Віра Дмитрівна, Ідентифікатори та профілі: ORCID ID;

 

Тематика наукових досліджень: розробка і наукове обґрунтування методології, методів і ресурсозберігаючих технологій підготовки, подачі і розподілу води в системах сільськогосподарського водопостачання, а також каналізації сільських населених пунктів та підприємств агропромислового комплексу (АПК);

Наявні розробки:
– методи інтенсифікації діючих водопровідних споруд за рахунок їх переобладнання, застосування ефективних технологій та оптимізації роботи;
– автоматичні напірно-регулюючі і водоочисні установки для локальних сільгоспводопроводів;
– новітні водозабірно-очисні споруди для забору і попередньої очистки поверхневих вод;
– установки для знезалізнення і пом'якшення підземних вод;
– методика оптимізаційних розрахунків сумісної роботи свердловин, насосів і водоводів для мінімізації питомих витрат електроенергії на подачу води споживачам;
– методика розрахунку децентралізованих групових сільгоспводопроводів;
– установки для доочищення технічних вод на децентралізованих групових сільгоспводопроводах;
– установки для доочищення стічних вод на підприємствах АПК;
– технологічні схеми замкнених систем водокористування для підприємств АПК;
– нормативні, науково-методичні документи з проектування та експлуатації групових та локальних систем сільськогосподарського водопостачання і водовідведення на основі нових високоефективних технологій і конструкцій споруд для підготовки та використання питної води і очищених стічних вод.

Приклади реалізації розробок:
– нова технологія очищення поверхневих вод на головних очисних спорудах Кілійського групового водопроводу в Одеській області;
– баштові станції знезалізнення підземних воду Київській, Житомирській, Одеській, Черкаській, Сумській областях;
– станція очищення підземних вод із багатокомпонентними забрудненнями в м. Узин Київської області;
– оптимізація сумісної роботи насосів, водопровідних мереж і резервуарів в м. Чернігів;
– проекти переобладнання водоочисної станції в м. Черкаси;
– проекти модернізації станції доочищення стічних вод на Гаврилівському птахокомплексі Київської області.
Здійснюємо послуги:
– науковий супровід реалізації Державних комплексних програм що до забезпечення якісною питною водою регіонів України;
– за угодами із замовниками – розробку проектів і будівництво систем сільськогосподарського водопостачання, здача їх замовникам за схемою «під ключ»;
– організація і проведення конференції, семінарів, нарад з питань ефективного використання водних ресурсів, розвитку сільськогосподарського водопостачання.
Наявність ОПІВ:
– «Установка для очищення багатокомпонентних підземних вод колонного типу» номер патенту: 84472
– «Установка для очистки води» номер патенту: 86464
– «Установка для забору і очищення води з поверхневих водних джерел» номер патенту: 43841
– «Напірна установка для знезалізнення води» номер патенту: 60063
– «Установка для очистки води» номер патенту: 60064
– «Пристрій для біологічної очистки стічних вод» номер патенту: 87641

Контакти:

03022, м. Київ, вул. Васильківська, 37

Інститут водних проблем і меліорації НААН

Відділення водних ресурсів

Відділ водних ресурсів

Лабораторія водопостачання і водовідведення, каб. № 604

тел.: +38 (044) 492-97-64.

Comments are closed.