Лабораторія водопостачання і водовідведення

Лабораторія водопостачання і водовідведення. Завідувач лабораторії – Мацелюк Євген Михайлович, к.т.н., ст. наук. співробітник

Провідні науковці:
Головний науковий співробітник – Хоружий Петро Данилович, д.т.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України;
Головний науковий співробітник – Чарний Дмитро Володимирович, д.т.н., ст.наук.співр.;
Ідентифікатори та профілі: ORCID iDScopus;

Тематика наукових досліджень: розробка і наукове обґрунтування методології, методів і ресурсозберігаючих технологій підготовки, подачі і розподілу води в системах сільськогосподарського водопостачання, а також каналізації сільських населених пунктів та підприємств агропромислового комплексу (АПК);

Наявні розробки:
- методи інтенсифікації діючих водопровідних споруд за рахунок їх переобладнання, застосування ефективних технологій та оптимізації роботи;
- автоматичні напірно-регулюючі і водоочисні установки для локальних сільгоспводопроводів;
- новітні водозабірно-очисні споруди для забору і попередньої очистки поверхневих вод;
- установки для знезалізнення і пом’якшення підземних вод;
- методика оптимізаційних розрахунків сумісної роботи свердловин, насосів і водоводів для мінімізації питомих витрат електроенергії на подачу води споживачам;
- методика розрахунку децентралізованих групових сільгоспводопроводів;
- установки для доочищення технічних вод на децентралізованих групових сільгоспводопроводах;
- установки для доочищення стічних вод на підприємствах АПК;
- технологічні схеми замкнених систем водокористування для підприємств АПК;
- нормативні, науково-методичні документи з проектування та експлуатації групових та локальних систем сільськогосподарського водопостачання і водовідведення на основі нових високоефективних технологій і конструкцій споруд для підготовки та використання питної води і очищених стічних вод.

Приклади реалізації розробок:
- нова технологія очищення поверхневих вод на головних очисних спорудах Кілійського групового водопроводу в Одеській області;
- баштові станції знезалізнення підземних воду Київській, Житомирській, Одеській, Черкаській, Сумській областях;
- станція очищення підземних вод із багатокомпонентними забрудненнями в м. Узин Київської області;
- оптимізація сумісної роботи насосів, водопровідних мереж і резервуарів в м. Чернігів;
- проекти переобладнання водоочисної станції в м. Черкаси;
- проекти модернізації станції доочищення стічних вод на Гаврилівському птахокомплексі Київської області.
Здійснюємо послуги:
- науковий супровід реалізації Державних комплексних програм що до забезпечення якісною питною водою регіонів України;
- за угодами із замовниками – розробку проектів і будівництво систем сільськогосподарського водопостачання, здача їх замовникам за схемою «під ключ»;
- організація і проведення конференції, семінарів, нарад з питань ефективного використання водних ресурсів, розвитку сільськогосподарського водопостачання.
Наявність ОПІВ:
- «Установка для очищення багатокомпонентних підземних вод колонного типу» номер патенту: 84472
- «Установка для очистки води» номер патенту: 86464
- «Установка для забору і очищення води з поверхневих водних джерел» номер патенту: 43841
- «Напірна установка для знезалізнення води» номер патенту: 60063
- «Установка для очистки води» номер патенту: 60064
- «Пристрій для біологічної очистки стічних вод» номер патенту: 87641

Comments are closed.