Відділ використання меліорованих земель

 

Завідувач відділу – Діденко Наталія Олександрівна,

кандидат с.-г. наук

тел.: +38(050) 94 49 308; 

e-mail: 9449308nd@gmail.com

Ідентифікатори та профілі:  ORCID iD;  ResearchGate; Google Академія; PublonsScopus

 

Провідні науковці та фахівці:

 • Коломієць Сергій Степанович, кандидат сільськогосподарських наук, провідний науковий співробітник відділу. Ідентифікатори та профілі: ORCID; Google Академія
 • Мельничук Федір Степанович, доктор сільськогосподарських наук, с.н.с., провідний науковий співробітник відділу Ідентифікатори та профілі: ORCID, Google Академія
 • Ретьман Михайло Сергійович, кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник відділу Ідентифікатори та профілі: ORCID, Google Академія
 • Сардак Анастасія Сергіївна, науковий співробітник відділу Ідентифікатори та профілі: ORCID,Google Академія

Брилівське дослідне поле

Завідувач дослідного поля: Черевичний Юрій Олександрович, кандидат сільськогосподарських наук

тел.: +38 (050) 707 90 85; e-mail: yurecgp@gmail.comІдентифікатори та профілі: ORCIDWeb of Science

Науковці та фахівці дослідного поля:

 • Васюта Володимир Вікторович, доктор сільськогосподарських наук, с.н.с., головний науковий співробітник дослідного поля у відділі.  Ідентифікатори та профілі: ORCIDWeb of Science
 • Журавльов Олександр Володимирович, доктор сільськогосподарських наук, головний науковий співробітник дослідного поля у відділі. Ідентифікатори та профілі: ORCID, Google Академія, Scopus, Ирбіс
 • Марінков Олег Анатолійович, науковий співробітник дослідного поля у відділі

ТЕМАТИКА НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ:

 • розроблення концепцій, стратегій та напрямів відновлення і розвитку зрошення;
 • дослідження закономірностей впливу різних способів поливу та обробітку ґрунту на водний обмін, поживний режим, водно-фізичні, агрохімічні та фізико-хімічні властивості ґрунтів, фізіологічні процеси рослин, біохімічний склад продукції та урожайність сільськогосподарських культур;
 • дослідження процесів формування продуктивних і екологічних функцій ґрунтів в умовах зрошення;
 • розроблення наукових і методологічних засад збереження та відтворення родючості ґрунтів в умовах зрошення.
 • оптимізація параметрів технологій вирощування сільськогосподарських культур за краплинного зрошення (густота рослин, схеми посіву (садіння), рівень передполивної вологості ґрунту, методи діагностування строків поливу, дози внесення мінеральних добрив, засобів захисту і регуляторів росту рослин з поливною водою);
 • удосконалення існуючих технологій вирощування просапних культур польової сівозміни та багаторічних культур шляхом їхньої адаптації до специфіки краплинного способу зрошення;
 • розробка елементів технології вирощування сільськогосподарських культур за зрошення.
  Основними досліджуваними культурами є кукурудза на зерно, буряк цукровий, соя, рис, соняшник, кавун, гарбуз, картопля, томат, перець солодкий, цибуля ріпчаста, капуста цвітна.

 

Приклади реалізації розробок

Технології вирощування томату розсадного з продуктивністю 135-150 т/га у холдингу «Agrofusion» на площі 3200 га та агрофірмі ТОВ «Казбек» – 124 га.

НОРМАТИВНА ДОКУМЕНТАЦІЯ:

 • Якість води. Визначання вмісту окремих феноксиаканових гербіцидів, зокрема бентазонів та гідроксибензонітрилів методом газової хроматографії і мас-спектрометрії після твердофазного екстрагування і дериватизації. ДСТУ ISO 15913:2013 – [Чинний від 2014-07-01].
 • Зрошення. Якість води для систем краплинного зрошення. Агрономічні, екологічні та технічні критерії. ДСТУ 7591:2014 – [Чинний від 2015-07-01].
 • Мікрозрошення. Краплинне зрошення ягідних культур. Загальні вимоги та методи контролювання. ДСТУ 7593:2014 – [Чинний від 2015-07-01].
 • Мікрозрошення. Краплинне зрошення плодових культур. Загальні вимоги та методи контролювання. ДСТУ 7594:2014 – [Чинний від 2015-07-01].
 • Мікрозрошення. Краплинне зрошення виноградників. Загальні вимоги та методи контролювання. ДСТУ 7595:2014 – [Чинний від 2015-07-01].
 • Мікрозрошення. Краплинне зрошення овочевих культур. Загальні вимоги та методи контролювання. ДСТУ 7596:2014 – [Чинний від 2015-07-01].
 • Мікрозрошення. Краплинне зрошення розсадників. Загальні вимоги та методи контролювання. ДСТУ 7592:2014. – [Чинний від 2016-01-01].
 • Зрошення. Строки та норми поливу сільськогосподарських культур за краплинного зрошення. Методи визначення. ДСТУ 7887:2015 – [Чинний від 2016-07-01].
 • Захист довкілля. Моніторинг меліорованих земель. Організаційна структура моніторингу. ДСТУ 7885:2015 – [Чинний від 2016-07-01].
 • Зрошення. Мікрозрошення. Терміни та визначення основних понять: ДСТУ 7751:2015 – [Чинний від 2016-08-01].
 • Зрошення. Системи мікрозрошення. Класифікація. ДСТУ 7934:2015 – [Чинний від 2016-09-01].
 • Зрошення. Внесення добрив з поливною водою в системах мікрозрошення. Загальні вимоги: ДСТУ 7937:2015. – [Чинний від 2016-09-01].

ПОСЛУГИ ТА НАПРЯМИ СПІВПРАЦІ:

 • бізнес-плани вирощування овочевих, баштанних, просапних, плодових, ягідних культур і винограду в умовах зрошення, що включають всі складові технології вирощування, економічні розрахунки, технологічні карти, маркетинг та ін.;
 • ґрунтові обстеження земельних ділянок під зрошення;
 • розроблення проєктів створення посівів/насаджень сільськогосподарських культур в умовах зрошення;
 • науковий супровід техніко-технологічного процесу зрошення;
 • оптимізація водного режиму ґрунтів в умовах зрошення;
 • проведення польових досліджень з оптимізації технологічних параметрів вирощування сільськогосподарських культур в умовах зрошення;
 • розробка технологій підвищення стійкості та продуктивності рослин в умовах змін клімату;
 • організація і проведення тематичних конференцій, семінарів, круглих столів з питань зрошення, водних і земельних ресурсів.

МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

“Impact of sustainable agricultural management practices on soil quality and crop productivity” (“Вплив сталого управління сільським господарством на якість ґрунтів та продуктивність сільськогосподарських культур”) за підтримки Фонду цивільних досліджень і розвитку США (ФЦДР) у рамках Угоди за грантом FSA3-18-63886-0 та МОН України – держреєстрація: 0118U004683 договір М/17-2018 від 24.05.2018 р. та 0119U001791 договір М/83-2019 від 26.06.2019 р. http://anonreviews.crdfglobal.org/AR.aspx?id=3253321862467.

Comments are closed.