Український центр з відновлення річок створено на базі ІВПіМ

Фото з семінару «Розуміння діяльності з відновлення річок»

За підтримки Європейського Центру з відновлення річок на базі Інституту водних проблем і меліорації Національної академії аграрних наук у вересні 2013 р. створено Український Центр з відновлення річок (УЦВР).

Діяльність УЦВР направлена на:

– сприяння стимулюванню, організації та координації дій пов’язаних з процесом відновлення річок на національному рівні.
– забезпечення взаємодії та обміну досвідом між українськими організаціями та мережею Європейських Центрів з відновлення річок.
– випуск електронного бюлетню Європейського Центру відновлення річок для покращення доступу українських фахівців до подій та останніх новин у сфері відновлення річок.

Місією центру є сприяння процесу впровадження екологічних принципів в управлінні водними ресурсами, обмін досвідом як на національному, так і на міжнародному рівнях, впровадження основних принципів Водної Рамкової Директиви у практику, розповсюдження знань, що стосуються відновлення річок.

Головна установа – Європейський Центр з відновлення річок (ECRR) є Європейською мережею, яка складається з національних центрів та окремих членів, пов’язаних єдиною місією, спрямованою на сприяння діяльності з відновлення річок у всій Європі.
Європейський Центр ставить перед собою за мету протидію загрозам, що виникають для природних річкових екосистем, шляхом сприяння створенню національних мереж з відновлення річок та поширення інформації щодо проведення відповідних заходів.
Головна місія Європейського Центру з Відновлення Річок полягає у підсиленні ролі екологічного складової в управлінні річковими басейнами у всій Європі.
Саме тому ECRR поєднує людей та організації, що працюють у сфері відновленні річок, та підтримує розробку кращих практичних рішень з відновлення річкових екосистем.

Події та новиниPermalink

Comments are closed.