Науковці ІВПіМ НААН взяли участь в Українсько-литовських і Литовсько-українських ділових засіданнях

23 жовтня 2014 року відбулося розширене 4-те засідання Українсько-литовського і Литовсько-українського ділових рад під головуванням Президента Українського союзу промисловців і підприємців Кінаха А.К. У роботі засідань взяли участь науковці відділу агроресурсів та використання меліорованих земель ІВПіМ НААН: завідувач лабораторії Дацько Л.В., старший науковий співробітник Козаченко О.А., провідний інженер Дацько М.О. На пленарній частині було розглянуто питання щодо розроблення заходів з покращення інвестиційного клімату, надання конкретної підтримки компаніям під час підготовки і реалізації сумісних проектів з питань торгово-економічного і науково-технічного співробітництва.Зроблено висновок, що для збільшення потенціалу України необхідно використовувати успішний європейський досвід стимулювання розвитку промисловості і державної підтримки, поглибити міжнародне співробітництво з ЄС.

Після пленарного засідання почалася робота у 4-х секціях: 1) альтернативна енергетика; 2) машинобудування; 3) будівництво; 4) туризм. Наші науковці взяли участь у роботі секції «Альтернативна енергетика», зокрема завідувач лабораторії Дацько Л.В. зробила доповідь «Биоэнергетическое аграрное производство». Під час роботи секції були розглянуті питання щодо перспектив розвитку біоенергетики в Україні та республіці Литва, законодавча база підтримки біоенергетичних проектів, техніко-економічні аспекти впровадження проектів заміщення природного газу біомасою, практика використання біогазу звалищ для виробництва електроенергії і газу тощо.

Події та новиниPermalink

Comments are closed.