Науково-експертний висновок щодо статусу озера Качине в Дарницькому районі міста Києва

Водні об’єкти – важлива складова привабливості та комфортності життя будь-якого міста. Звісно, це стосується й Києва, на території якого налічується багато водних об’єктів, але, на жаль, багато з яких у незадовільному стані. Більше того, об’єктів, які зазнали негативного впливу людини, стає усе більше, а деякі навіть зовсім зникли. Див. Інформація щодо «Качиного озера» на перехресті проспекту Григоренка і вул. Здолбунівської у житловому масиві Позняки
Останнім часом загроза зникнення з’явилася і щодо озера Качине, яке розташовано на розі проспекту Григоренка і вул. Здолбунівської у Дарницькому районі міста Києва. Частину озера вже засипано. Існують наміри здійснити це і стосовно озера в цілому. У зв’язку з ситуацією, що склалася, до Інституту водних проблем і меліорації НААН звернулася Громадська спілка «Українська Гельсінська спілка з прав людини» із запитом щодо статусу озера Качине. Суть запиту – розробка науково-експертного висновку щодо належності водойми до природного або штучно створеного водного об’єкта.
Для з’ясування того, чим є цей водний об’єкт, проведено аналіз наявних гідрологічних, історичних та картографічних матеріалів. Інформаційною базою дослідження слугували рукописні та друковані картографічні, текстові та статистичні джерела, які зберігаються в Державному картографо-геодезичному фонді України, у фондах Топографічної служби Збройних сил України, Українського аерогеодезичного підприємства, Національної бібліотеки ім. В.І. Вернадського НАН України. У роботі використано також дані спеціалізованих картографічних інформаційних сайтів. Зокрема, при виконанні зазначених робіт використано наступні картографічні матеріали та програмні засоби:
– рукописні карти та плани 1750-1790 рр.;
– топографічні карти та плани за 1896–1990 рр.;
– аерофотозйомку м. Києва 1943 року;
– великомасштабні космічні знімки за період 2000-2016 рр.;
– програми ГІС для приведення картографічної інформації до системи координат WGS 1984 UTM Zone 36N.
При виконані досліджень було здійснено наступне:
– вивчено геологічну будову території;
– встановлено гідрологічні особливості заплави Дніпра та його рукавів;
– ідентифіковано водний об’єкт на всіх доступних картографічних та супутникових матеріалах;
– за картографічними та супутниковими матеріалами з‘ясовано сучасні морфометричні параметри водного об’єкта;
– встановлено належність водного об’єкта до об’єкта природного походження.
У результаті виконаних досліджень встановлено існування водного об’єкта (озера Качине) упродовж тривалого часу, а головне до початку інтенсивної господарської діяльності та забудови прилеглої території. Зроблено висновок про його природне походження. Результати досліджень заплановано використати як аналітичний матеріал Центром стратегічних справ Громадської спілки «Українська Гельсінська спілка з прав людини».
ВИСНОВКИ
Проаналізувавши наявні картографічні матеріали та дані аерофотозйомки за період з 1897-2012 рр., а також результати натурних обстежень 2016 року можна зробити висновок, що водойма на розі сучасних вулиці Здолбунівської та пр-ту Григоренка існує упродовж дуже тривалого часу – понад 100 років. Крім того, і що дуже важливо, ця водойма існувала до початку забудови прилеглої місцевості. За цих умов таку водойму необхідно кваліфікувати як озеро, а саме як старичне озеро, що утворилося на затоплюваній заплаві Дніпра.
Відповідно до чинного законодавства, зокрема Водного кодексу України та Державних стандартів України, зазначена водойма однозначно визначається як природне озеро. Умови використання та охорони зазначеного водного об’єкта визначені у діючому законодавстві. Зокрема, відповідно до Водного кодексу України, будь яка водойма обов’язково має прибережну захисну смугу та водоохоронну зону.
Згідно з Водним кодексом України, земля під водоймою, так само, як і прибережна смуга, належать до водного фонду, умови використання якої обмежено. На цій території заборонено будь-яке житлове будівництво.
З огляду на наведені картографічні матеріали та законодавчі акти, проведена наукова експертиза однозначно дає підстави стверджувати, що озеро Качине, яке розташоване на земельній ділянці з кадастровим номером 8000000000:90:146:0146, є природним водним об’єктом, тобто озером старичного типу.

Події та новиниPermalink

Comments are closed.