Розробка старатегії розвитку Інституту водних проблем і меліорації

Під час проведення виборів директора Інституту водних проблем і меліорації 14 липня поточного року, колектив установи прийняв одноголосне рішення стосовно необхідності розробки Стратегії розвитку Інституту на подальшу перспективу.
Вже 2 серпня 2016 року відбулося перше засідання колективу, на якому уповноваженим керівником з розробки Стратегії розвитку Інституту д.с.-г. наук Ольгою Жовтоног було презентовано бачення майбутньої стратегії. Насамперед це відкритий простір (робота у групах та на пленарних засіданнях), активна участь всіх працівників, відкрите та відверте спілкування, дружня атмосфера, повага до різних поглядів, критичних пропозицій, відсутність впливу адміністрації, тактичне й мотивуюче ставлення до всіх учасників.


Ольга Ігорівна запропонувала проводити роботу на пленарних засіданнях у трьох групах та наступним чином:
• Програма семінарів та регламент часу по кожному завданню;
• Рівноправність учасників;
• Відкрите обговорення та дискусії;
• Фіксування результатів обговорення учасниками та секретарями;
• Оцінка інструментів розробки стратегії та процесу учасниками;
• Коригування процесу;
• Результати програм і семінарів оперативно висвітлювати на внутрішньому сайті Інституту з можливістю надання коментарів та пропозицій для подальшої роботи.

4-го серпня відбувся Перший семінар за напрямком «Визначення факторів впливу та рушійних сил», який будувався за наступним сценарієм:
1. Застосування методики карток у трьох робочих групах (визначення кожним учасником основних факторів впливу) та їх групування за кластерами на пленарному засіданні;
2. Побудова графіків для оцінки важливості кожного з обраних кластерів (згрупованих факторів впливу) – основних факторів впливу по 10- бальній шкалі (метод спайдограм);
3. Побудова карти взаємозв’язку та взаємних впливів для обраних кластерів (факторів впливу ) з відображенням зв’язків між ними;
4. Визначення виду (пряма чи зворотна залежність) і тісноти зв’язків між групами проблем (слабка, середня, сильна);
5. Визначення індикаторів для кількісної оцінки змін кожного з факторів
Другий семінар «Проведення SWOT-аналізу» заплановано на 23 серпня.

Події та новиниPermalink

Comments are closed.