Стратегія сталого (збалансованого) розвитку України

Шановні колеги!

У 2015-2016 роках в Україні реалізується Проект ПРООН/ГЕФ «Інтеграція положень конвенцій Ріо у національну політику України».

Мета проекту: Сприяти виконанню Україною положень трьох конвенцій Ріо на основі посиленого інституційного потенціалу та курсу на забезпечення сталого (забалансованого) розвитку.

В рамках проекту групою експертів було підготовлено Проект Стратегії сталого (збалансованого) розвитку України.

Пропонуємо Вам розглянути Проект Стратегії та внести доповнення і пропозиції до відповідних розділів Стратегії у форматі таблиці.

Ваші пропозиції просимо надсилати на електронну пошту: strategysdua@gmail.com, до 2 вересня 2016 року.Стратегія сталого (збалансованого) розвитку України на період до 2030 р. 

  • Вступ
  • Визначення термінів
  • Розділ 1. Стратегічне бачення розвитку України (на основі парадигми сталого розвитку XXI століття)
  • Розділ 2. Керівні принципи сталого розвитку України
  • Розділ 3. Національні цілі сталого розвитку України (на основі 17 глобальних цілей СР)
  • Розділ 4. Етапи реалізації стратегії
  • Розділ 5. Впровадження стратегії
  • Інституційні засади, координація, міжсекторальна взаємодія, рушійні сили та партнерства
  • Засоби та інструменти реалізації стратегії
  • Моніторинг впровадження стратегії

Додаток 1. Цільові показники (узагальнена таблиця)

Додаток 2. Індикатори (узагальнена таблиця)

Події та новини, Цікаві фактиPermalink

Comments are closed.