Третя міжнародна науково-практична конференція “Водокористування: технології, споруди, менеджмент”

З 7 по 9 грудня 2016 року у Київському національному університет будівництва і архітектури пройшла третя міжнародна науково-практична конференція “Водокористування: технології, споруди, менеджмент”. До складу наукового комітету конференції увійшов головний науковий співробітник лабораторії водопостачання і водовідведення Інституту водних проблем і меліорації НААН – Хоружий Петро Данилович, д.т.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України.
Протягом 8-9 грудня відбулись секційні засідання за напрямами: “Технології, матеріали та обладнання систем водопостачання” та “Водовідведення, переробка стічних вод та утилізація відходів”. 
У першому секційному засіданні  від ІВПіМ НААН участь взяли: Хоружий П.Д. та Левицька В.Д. з доповіддю “Комплексне використання інфільтраційних вод у зонах підтоплення від Дніпровського каскаду водосховищ” та провідний науковий співробітник лабораторії водопостачання та водовідведення, докторант – Чарний Д. В. з доповіддю “Створення нових ресурсозберігаючих технологій очищення і використання води в системах сільськогосподарського водопостачання”.

Комплексне використання інфільтраційних вод у зонах підтоплення від Дніпровського каскаду водосховищ

Проаналізовано роботу Дніпровського комплексу захисних споруд від підтоплення прилеглих теріторій та населених пунктів. Запропоновано спосіб комплексного використання інфільтраційних вод з цих водосховищ для систем сільськогосподарського водопосточання і краплинного зрошення

Створення нових ресурсозберігаючих технологій очищення і використання води в системах сільськогосподарського водопостачання

Розкрито підходи з безреагентної технології очищення багатокомпонентних підземних вод з підвищеним вмістом розчинних сполук заліза, марганцю та сірководню, а також поверхневих вод, що зазнали впливу сучасних кліматичних змін та антропогенного навантаження. Технології базуються на біо-фізико-хімічному методі порушення термодінамічної рівноваги вихідної води. Результатами такого підходу стало отримання безреагентних рішень з одночасної деманганації і з паралельним отриманням нового фільтруючого матеріалу з каталітично-окисними властивостями на базі полімерних гранул, модифікованих плівкою тодорокіту, та отримання технологій з реконструкції існуючих станцій водопілготовки поверхневих вод.

Конференції, Події та новиниPermalink

Comments are closed.