Звіт про виконання програми наукових досліджень ПНД 5 «Наукові основи та технології сталого використання водних ресурсів і меліорованих земель» за 2016 рік

23 січня 2017 року директор Інституту водних проблем і меліорації НААН, Михайло Ромащенко взяв участь у засіданні розширеного Бюро Відділення землеробства, меліорації та механізації НААН де прозвітував про виконання програми наукових досліджень ПНД 5 «Наукові основи та технології сталого використання водних ресурсів і меліорованих земель» за 2016 рік.
МЕТА ПРОГРАМИ – підвищення ефективності використання водних ресурсів та меліорованих земель в умовах змін клімату та форм землекористування, переведення водного господарства та меліорації земель на модель сталого розвитку. Тематика досліджень відповідає пріоритетним напрямам, визначених Постановою КМУ від 07 вересня 2011 р.,№ 942, а саме: Фундаментальні проблеми наук про життя та розвиток біотехнологій; Технології сталого використання, збереження і збагачення біоресурсів та покращання їх якості і безпечності, збереження біорізноманіття (Підпрограми 1, 2); Технології раціонального водокористування, підвищення ефективності очищення стічних вод та запобігання забруднення водних об’єктів (Підпрограма 1); Технології раціонального використання ґрунтів і збереження їх родючості (Підпрограми 2, 3);
Перспективні технології агропромислового комплексу та переробної промисловості (Підпрограма 3).

Події та новиниPermalink

Comments are closed.