Заслуховування планів розвитку Інституту та підприємств його мережі на 2017 рік

Згідно наказу НААН «Про створення комісії з приймання Планів розвитку наукових установ та державних підприємств дослідних господарств мережі НААН» 6 березня 2017 року у малій залі Національної академії аграрних наук України відбулося заслуховування Планів розвитку Інституту водних проблем і меліорації НААН та підприємств його мережі на поточний рік.

Згідно вимог, план розвитку Інституту та підпорядкованих йому установ повинен забезпечувати  повне і ефективне використання землі, мобілізацію внутрішніх резервів, підвищення конкурентоспроможності, зростання продуктивності праці, зниження собівартості, збільшення прибутку, зростання добробуту працівників, впровадження нових прогресивних енергозберігаючих технологій вирощування культур, науково – обґрунтованої структури посівних площ, зростання урожайності сільськогосподарських культур до рівня, не нижчого, ніж в середньому по району.

Свої плани розвитку представили:

Кібірленко І.І. – директор ДП ДГ “Брилівське” ІВПіМ НААН;

Удовенко В.В. – директор Кам’янсько-Дніпровської дослідної станції ІВПіМ НААН;

Лимар В.А. – директор Південної державної сільськогосподарської дослідної станції ІВПіМ НААН;

Шабля О.С. – в.о. директора ДП ДГ “Великі Клини” ПДСДС ІВПіМ НААН

Стецюк М.Г. – директор Сарненської дослідної станції ІВПіМ НААН

По кожній установі було надано:

– аналіз основних економічних показників ефективності використання землі  за 2015 -2016 рр. та план на 2017 р.;
– аналіз науково – інноваційних розробок , які були впроваджені  у державних підприємствах за 2015 – 2016 рр. та план на 2017 р.;
– кількість укладених договорів про інноваційну діяльність за 2015 -2016 рр. та план на 2017 р.;
– аналіз інвестування власних коштів на розширення матеріально – технічної бази за 2015 -2016 рр. та план на 2017 р. ;
– аналіз кредиторської заборгованості за 2015 -2016 рр. та план її погашення за 2017 рік.;
– аналіз виробництва і реалізації базового і доказового насіння сільськогосподарських культур за 2015 – 2016 рр. та план на 2017 рік.

Комісія позитивно оцінила плани розвитку підприємств та рекомендувала їх до затвердження.

Події та новиниPermalink

Comments are closed.